Ольвія № 580 (Оболонський район) – (044)464-24-24

Заклад дошкільної освіти №580 “Ольвія” комбінованого типу з групами для дітей загального розвитку та групами для дітей із порушенням мови.Потужність – 13 груп. Режим роботи: 07.00-19.00. Харчування 3-разове в групах загального розвитку та 4-разове в логопедичних групах. Спеціалісти: директор, вихователь-методист, вихователі, вчителі-логопеди, практичний психолог, музичні керівники, сестра медична старша. Прийом дітей з 2-річного віку. Співпраця з НВЗО ШЛ “Обдаровання”

Read More

Заклад дошкільної освіти № 196 (Голосіївський район) – (044)250-84-50; (044)250-84-81

Заклад дошкільної освіти № 196 комбінованого типу належить до комунальної форми власності. Проектна потужність – 14 груп на 250 місць. На даний час у закладі функціонує 12 вікових груп: 2 групи для дітей 3-го року життя, 2 групи для дітей 4-го року життя, 2 групи для дітей 5-го року життя, 3 групи для дітей 6-го року життя, 1 різновікова інклюзивна група та 2 спеціальні групи для дітей з порушеннями мовлення. Заклад відвідує 278 дітей. Режим роботи закладу 12-годинний: з 07.00 до 19.00. Режим харчування в закладі 3-разовий для дітей груп загального розвитку, 4-разовий для дітей спеціальних груп. У заклад дошкільної освіти приймаються діти віком від 2-х до 6 років. В закладі працюють педагоги-фахівці: практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичні керівники, керівники гуртків, тренер з футболу, вчителі-логопеди, соціальний педагог. Пріоритетним напрямом роботи закладу є гуманітарний напрям: в закладі організовується робота гуртка з вивчення іноземної (англійської) мови. Організовується робота гуртків з ЛЕГО-конструювання та футболу. Проводиться корекційно-розвиткова робота з дітьми спеціальних груп та дітьми з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 505 (Дніпровський район) – (044) 543-85-09

Заклад дошкільної освіти №505 розпочав свою роботу у 1968 році, як спеціальний – у 1987. Проектна потужність закладу 6 груп на 110 дітей, функціонує 6 груп . Діти зараховуються з 3-х років, у порядку черговості їх електронного запису. Прийом здійснюється керівником закладу на підставі: – висновку психолого – медико – педагогічногї консультації, – направлення Дніпровського районного управління освіти, – заяви батьків або осіб, які їх замінюють, – медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, – довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, – свідоцтва про народження дитини. З дітьми працюють вчителі – логопеди,вихователі, музичний керівник, інструктор з фізичного виховання,практичний психолог. У закладі 5 груп для дітей з загальним недорозвиненням мовлення, 1 група для дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення. Діти забезпечені 4-х разовим якісним харчуванням. Наразі плата за харчування не справляється. Заклад працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» ; корекційними програмами Ю.В.Рібцун «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ»; Л.І.Трофіменко «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ»; Л.І.Трофіменко, В.В. Тищенко «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ». Проводиться корекційна робота, яка передбачає комплексний вплив на різні сторони розвитку дитини. Створені всі умови для надання дитині якісної допомоги в подоланні мовленєвих вад,формуванню навичок зв’язного мовлення, збагачення активного словника,забезпечення свідомого, активного, зацікавленого та самостійного виконання різноманітних навчальних, ігрових і трудових завдань в умовах спеціальної організації предметно – практичного середовища. Пріоритетними напрямками діяльності є збереження та зміцнення здоров’я дітей шляхом проведення систематичної фізкультурно-оздоровчої роботи, розвиток загальної та дрібної моторики з використанням міжпредметних зв’язків,забезпечення розвитку у дітей творчих здібностей. У закладі сучасна матеріально – технічна база.Функціонують методичний кабінет, музично – спортивна зала, кабінет психолога,кожна група має логопедичний кабінет з необхідним дидактичним та корекційним матеріалом.

Read More

Любисток № 776 (Деснянський район) – (044)530-42-91;

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 776 комбінованого типу Деснянського району міста Києва Адреса: 02097, м. Київ 097, вул. Ліськівська 8 А Телефон: (044) 530-42-91. Заклад дошкільної освіти розрахований на 14 груп, 260 місць. У ЗДО функціонують групи: загального розвитку та спеціальні групи для дітей з порушенням мовлення (логопедичні групи). Пріоритетний напрямок роботи: виховання дітей на традиціях та звичаях українського народу. Режим роботи закладу: з 7.00 до 19.00 В закладі дошкільної освіти 3-х разове якісне, збалансоване харчування. В закладі працюють спеціалісти з відповідною фаховою освітою. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти проводиться з 2 років. В закладі дошкільної освіти створені всі умови для всебічного розвитку дітей, саморозвитку та самореалізації, формування життєвої компетентності, розвитку ціннісного ставлення до людей, до світу природи, культури та до самих себе.

Read More

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 800 (Дарницький район) – (044) 563-01-46; 563-01-45

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 800 Дарницького району м. Києва. Прийом дітей з 1-го року. Проектна потужність – 14 груп, 250 місць. Режим роботи п’ятиденний: з 7.00 до 19.00, є цілодобова група. Харчування – триразове. Пріоритетні напрями роботи: художньо-естетичний, використання здоров’язбережувальних технологій. Працює гурток з театралізованої діяльності. Дитячий садок укомплектовано практичним психологом, вчителями-логопедами. Функціонують 2 групи для дітей із фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення. Організована експериментальна робота “Використання LEGO-технологій в освітньо-виховній роботі з дітьми”.

Read More

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 725 (Голосіївський район) – (044)525-86-77

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №725 комбінованого типу для дітей віком від 2 до 6 (7) років. Проектна потужність закладу – 14 груп, 250 місць. Розрахункова потужність – 13 груп, 232 місця. Режим роботи закладу з 7.00 – 19.00, вихідні: субота, неділя, святкові дні. Працюють 2 групи для дітей раннього розвитку, 2 спеціальні групи для дітей з порушеннями мовлення (загальне, фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення), 9 дошкільних груп загального розвитку. Харчування 3-х разове для груп загального розвитку і 4-х разове харчування для спеціальних груп. Пріорітетні напрямки роботи закладу – фізкультурно-оздоровчий і мовленнєвий розвиток. Всі групи працюють за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років “Дитина” відповідно до Базового компонента дошкільної освіти. Спеціальні (логопедичні) групи працюють додатково за програмами Ю.М.Рібцун. В закладі працюють спеціалісти: учителі-логопеди, практичний психолог, старша медична сестра, інструктор з фізкультури та музичні керівники. В закладі дошкільної освіти за бажанням батьків організовуються додаткові освітні послуги з хореографії, англійської мови.

Read More

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Дарницького району м. Києва № 132 (Дарницький район) – (044)5729035; (044)5728839

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 132 був відкритий 20.05.1999 року. Розрахований на 14 груп, 260 місць. В закладі функціонує 13 груп: 2 групи раннього віку, 11 груп дошкільного віку, з них 2 спеціальні для дітей 5-6 років з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення. Приймаються діти з дворічного віку. Режим роботи закладу 12-годинний з 7:00 до 19:00. Харчування триразове. В закладі працюють такі спеціалісти: вчителі-логопеди, психолог, інструктор з фізичного виховання та плавання, музичні керівники. Додаткові освітні послуги в наявності. Пріоритетні напрямки роботи: 1. Формування культури здоров’я в дітей та їх батьків шляхом створення здоров’язберігаючого освітнього простору. 2. Формування духовності на засадах традиційних національних цінностей в музеї “Берегиня”, що діє в закладі. 3. Формування в дітей творчих здібностей. 4. Корекційно-відновлювальна робота з дітьми. В закладі ведеться гурткова робота. Заклад дошкільної освіти тісно співпрацює щодо наступності із Скандинавською гімназією.

Read More

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 159 (Шевченківський район) – (044)440-55-55;

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №159. Розрахований на 220 місць. Приймає дітейз 2-х років. У закладі функціонує: 8 вікових груп, з них груп раннього віку – 1, груп дошкільного віку – 4, логопедичні різновікові групи Загальний Недорозвиток Мовлення -2, спеціальна різновікова група Затримка Психічного Розвитку – 1. Дошкільний навчальний заклад працює за 12 год (10,5 год ) режимом роботи. Адміністрацією та педагогічним колективом створені належні умови для всебічного та повноцінного розвитку дітей. Методичне керівництво освітнім процесом здійснює вихователь-методист Стрілецька Лариса Леонтіївна та кваліфікований творчий колектив педагогів: інструктор з фізичної культури Дяченко Любов Миколаївна, психолог Гуменюк Юлія Миколаївна, дефектолог Вакуленко Ольга Сергіївна, логопеди – Радняна Олена Миколаївна, Дмитренко Наталія Миколаївна, музичний керівник – Івакіна Тамара Борисівна. Керівник гуртка Базір Ірина Вікторівна. Вихователі : Пухно Людмила Євгенівна, Богатирьова Юлія Миколаївна, Марченко Наталія Віталіївна, Лагода Наталія Віталіївна, Городецька Надія Миколаївна, Соломонюк Юлія Віталіївна, Фільова Олена Вікторівна, Гавриленко Юлія Віталіївна, Скачко Тетяна Віталіївна, Баран Анна Петрівна, Можаровська Наталія Олександрівна, Чернишенко Юлія Олександрівна. Орендує одне приміщення на 12кв м “Джерело”, яке надає додаткові освітні послуги гуртка з англійської мови. Колектив дошкільного закладу зорієнтований на рішення таких пріоритетних завдань: – збереження та зміцнення фізичного здоров’я малюків, формування в них позитивного та дбайливого ставлення до свого здоров’я; – формування морально-етичних якостей особистості шляхом використання спадщини В. О. Сухомлинського; – розвиток пізнавальних психічних процесів, як засобу розумового та творчого розвитку дитини; – художньо-естетичний розвиток дошкільників засобами образотворчої діяльності; – підвищення якості педагогічних впливів на формування результативності та просвітницької роботи з батьками шляхом впровадження інтерактивних форм.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 789 (Святошинський район) – 096-494-27-89 063-766-51-79

Заклад дошкільної освіти №789 розташований по вулиці Підлісна 4, в мікрорайоні Новобіличі Святошинського району м.Києва. Контактні телефони: 452-90-24, 452-90-25. Очолює заклад директор Ігуменова Світлана Миколаївна. В ЗДО функціонує 10 груп, з яких: • І молодша – 2 групи (діти з 2-х років); • Логопедична різновікова – 1 група (діти 3 -5років); • ІІ молодша – 3 групи (діти 3 – 4-х років); • Середня – 2 групи (діти 4 – 5 років); • Старша – 2 групи (діти 5 – 6 років). Педагогічний колектив впроваджує в роботу з дошкільниками інноваційні технології та методики, які сприяють всебічному розвитку дітей, зміцненню їх організму, а саме: • елементи Вальдорфської педагогіки та Марії Монтессорі; • елементи ТРВЗ та ейдетики; • Су-Джок терапії (масаж долоні та ступні); • Арт – терапії (кольоро-, музико-, пісочної терапії. Діти мають змогу відвідувати театральний гурток, англійської мови, хореографії, спортивний.

Read More