ЗДО № 152 (Печерський район) – (044)285-40-19

Заклад дошкільної освіти № 152 комбінованого типу; проектною потужністю – 60 місць; пріорітетний напрямок роботи – “Патріотичне виховання”; 12-годинний режим роботи; харчування 3-х та 4-х- разове; спеціалісти: вихователі, інструктор з фізичного виховання, музичний керівник; психолог, логопеди. Прийом дітей проводиться з 2-х років; надаються додаткові освітні послуги.

Read More

Спеціальний загальноосвітній дитячий будинок “Малятко” № “Малятко” (Подільський район) – (044)4301125

Спеціальний загальноосвітній дитячій будинок “Малятко” для дітей дошкільного та шкільного віку м.Києва перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва та переданий до сфери управління Подільської районної в місті Києві та переданий до сфери управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.Спеціальний загальноосвітній дитячій будинок «Малятко» для дітей дошкільного та шкільного віку м.Києва – навчально-виховний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної, початкової та організації отримання повної загальної середньої освіти і здійснює заходи з реабілітації, за змістом – новітня модель дитячого будинку родинного типу з комплексом реабілітаційних заходів: корекційно-розвиткова робота з дітьми, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку за рахунок держави. Режим роботи п’ятиденний з 8.00 до 18.00. Заклад забезпечений педагогічним та обслуговуючим персоналом.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 703 (Дніпровський район) – (044)568-80-41

Заклад дошкільної освіти №703 розпочав свою роботу у 1961 році. Проектна потужність: 6 груп, 110 дітей. Функціонує 6 груп з них: 4- групи загального розвитку, 2- спеціальні групи з порушенням мови. Діти зараховуються до дошкільного закладу у порядку черговості їх електронного запису. Приймаються діти з 2-х років. Прийом дітей здійснюється керівником протягом календарного року на підставі: • Заяви батьків або осіб, які їх замінюють; • медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад; • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; • свідоцтва про народження. Заклад дошкільної освіти працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років “Дитина” У закладі організоване якісне харчування для дітей : в логопедичних групах – 4-разове, для дітей груп загального розвитку – 3-разове. Пріоритетний напрямок роботи – туристично- дослідницька діяльність та корекційна робота з розвитку мовлення. З дітьми працюють вихователі, музичний керівник, інструктор з фізичного виховання, лікар-педіатр, вчителі-логопеди, керівник гуртка англіської мови. У дошкільному закладі діє гурток з англійської мови для дітей середнього та старшого дошкільного віку. Заняття гуртка проводяться два рази на тиждень. У закладі дошкільної освіти сучасна матеріально-технічна база. Функціонують методичний кабінет, музично-фізкультурна зала.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 675 (Дніпровський район) – (044)558-23-11;

Заклад дошкільної освіти № 675 комбінованого типу із спеціальними групами для дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення. Проектна потужність закладу 6 груп для 110 дітей. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року відповідно до запрошення від електронної черги на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Для прийому дітей до логопедичних груп додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, направлення районного управління освіти. До закладу освіти приймаються діти з 2-х років У закладі організоване якісне харчування для дітей : в логопедичних групах – 4-разове, для дітей груп загального розвитку – 3-разове. Пріоритетний напрямок роботи – музично-естетичний та корекційна робота з розвитку мовлення. З дітьми працюють вихователі, музичний керівник, практичний психолог, інструктор з фізичного виховання, лікар-педіатр, вчителі-логопеди, керівник гуртка.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 166 (Дніпровський район) – (044) 553-98-68; 550-00-30

Заклад дошкільної освіти № 166 санаторний компенсуючого типу для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання розпочав свою роботу у 1970 році Має проектну потужність 12 груп на 220 дітей. В закладі функціонує 10 груп. В закладі організоване 4-разове харчування. У заклад дошкільної освіти № 166 приймаються діти з 2-х років. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року на підставі: – Заяви батьків або осіб, які їх замінюють; – медичної довідки ЛКК про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може – відвідувати заклад дошкільної освіти; – довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; – свідоцтва про народження. Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається: – Висновок психолого-медико-педагогічної консультації, – територіального лікувально-профілактичного закладу направлення Дніпровського районного управління освіти. З дітьми у закладі дошкільної освіти працюють вихователі, музичні керівники, інструктор з фізичного виховання, практичний психолог,вчителі-логопеди (у логопедичних групах ЗНМ, ФФНМ), фізіотерапевтична медична сестра, лікар ЛОР, керівники гуртків. ЗДО працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років “Дитина” Пріоритетний напрямок роботи закладу: фізкультурно – оздоровчий. Головним завданням закладу дошкільної освіти є: збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей, проведення лікувально — оздоровчої роботи із часто хворіючими дітьми, створення безпечних та нешкідливих умов розвитку виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та фізичного здоров’я відповідно до санітарно — гігієнічних вимог. Діють гуртки : з англійської мови «Веселий англійській»,фізкультурно — корекційний «Грація» ( степ — аеробіка), з розвитку інтелектуальних здібностей дітей шляхом логіко — математичних здібностей «Логіка для дошкільнят». Заняття гуртків проводяться два рази на тиждень. У закладі дошкільної освіти сучасна матеріально-технічна база. Функціонують методичний кабінет, музичний, фізкультурний зали, кабінет психолога, фізіотерапевтичний кабінет.

Read More