Заклад дошкільної освіти № 474 (Дніпровський район) – (044)559-06-81

Заклад дошкільної освіти № 474 розпочав свою роботу у 1966 році. Проектна потужність:6 груп, 110 дітей. Функціонує 6 груп. Діти зараховуються до закладу дошкільної освіти у порядку черговості їх електронного запису. Приймаються діти з 2-х років. Прийом дітей здійснюється керівником протягом календарного року на підставі: • заяви батьків або осіб, які їх замінюють; • медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти; • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; • свідоцтва про народження. З дітьми у закладі дошкільної освіти працюють вихователі, соціальний педагог, музичні керівники, інструктор з фізичного виховання та керівники гуртків. Організоване якісне 3-х разове харчування. ЗДО працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років “Дитина”. Пріоритетним напрямком роботи закладу є гуманітарний. Щоденно з дітьми організовуються групові та підгрупові заняття, спостереження, ігрова та тудова діяльність відповідно до вимог програми. Систематично проводяться розваги, свята. Діють гурток з художньої праці та хореографії для дітей дошкільного віку. Заняття гуртків проводяться два рази на тиждень. У закладі дошкільної освіти сучасна матеріально-технічна база. Функціонують методичний кабінет, музично – фізкультурна зала.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 282 (Дніпровський район) – (044)5425753;

Заклад дошкільної освіти № 282 розпочав свою роботу у 1982 році. Проектна потужність: 14 груп 260 дітей. Функціонує 14 груп : 5 групи раннього віку (1 група з 1.5 -2 років; 4 групи з 2-3 років) 9 груп дітей дошкільного віку. Прийом дітей до закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі: • заяви батьків або осіб, які їх замінюють; • медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; • свідоцтва про народження. Години прийому батьків: вівторок 14:00 – 18:00, п`ятниця 9:00-13:00 З дітьми у закладі дошкільної освіти працюють вихователі, музичні керівники, інструктор з фізичного виховання, керівники гуртка «Чарівні візерунки» (вишивання), «Подорожуємо у світ англійської мови», практичний психолог. Організоване якісне 3-х разове харчування. Заклад працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» Пріоритетним напрямом роботи є: – збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини. – розвиток художньо-естетичної діяльності дітей засобами музики. У дошкільному закладі працює старша медична сестра, сестра з дієтхарчування. Діють гуртки: «Подорожуємо у світ англійської мови» (для дітей старшого дошкільного віку) «Чарівні візерунки» (вишивання) (для дітей старшого дошкільного віку) Заняття гуртків проводяться два рази на тиждень. У закладі дошкільної освіти сучасна матеріально-технічна база. Функціонують методичний кабінет, медичний кабінет, музичний, фізкультурний зали, кабінет психолога, кабінет англійської мови

Read More

Заклад дошкільної освіти № 628 (Дніпровський район) – (044)517-72-47

Заклад дошкільної освіти № 628 розпочав свою діяльність у 1986 році. Проектна потужність: 8 груп – 155 дітей. Функціонує – 8 груп: 1 – раннього віку (діти з 2-3-х років), 7 – дошкільного віку. Діти зараховуються до дошкільного закладу у порядку черговості їх електронного запису, приймаються діти з 2-х років. Прийом дітей здійснюється керівником протягом календарного року на підставі: • заяви батьків або осіб, які їх замінюють; • медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад; • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; • свідоцтва про народження. Діти забезпечені якісним і повноцінним 3-х разовим харчуванням. Працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина». Пріоритетним напрямом роботи є фізкультурно-оздоровча та художньо-естетична діяльність. Виховують і навчають дітей досвідчені, кваліфіковані вихователі та інструктор фізичного виховання, музичний керівник. Педагоги дійснюють навчання та виховання дітей дошкільного віку на основі набуття різних видів компетенції в різноманітних видах діяльності (ігровій, руховій, природничій, предметній, образотворчій, музичній, театральній, літературній, сенсорно-пізнавальній, соціокультурній) відповідно до вимог програми . Проводяться родинні свята та розваги, музичні ранки, творчі вистави та конкурси, тощо. У закладі дошкільної освіти створена матеріально-технічна база, яка дозволяє здійснювати освітній процес на сучасному рівні та забезпечувати життєдіятьність дітей в умовах закладу дошкільної освіти. Функціонують методичний кабінет, музичний та спортивний зали. Територія облаштована майданчиками для прогулянок та ігор дітей з ігровим обладнанням.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 505 (Дніпровський район) – (044) 543-85-09

Заклад дошкільної освіти №505 розпочав свою роботу у 1968 році, як спеціальний – у 1987. Проектна потужність закладу 6 груп на 110 дітей, функціонує 6 груп . Діти зараховуються з 3-х років, у порядку черговості їх електронного запису. Прийом здійснюється керівником закладу на підставі: – висновку психолого – медико – педагогічногї консультації, – направлення Дніпровського районного управління освіти, – заяви батьків або осіб, які їх замінюють, – медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, – довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, – свідоцтва про народження дитини. З дітьми працюють вчителі – логопеди,вихователі, музичний керівник, інструктор з фізичного виховання,практичний психолог. У закладі 5 груп для дітей з загальним недорозвиненням мовлення, 1 група для дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення. Діти забезпечені 4-х разовим якісним харчуванням. Наразі плата за харчування не справляється. Заклад працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» ; корекційними програмами Ю.В.Рібцун «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ»; Л.І.Трофіменко «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ»; Л.І.Трофіменко, В.В. Тищенко «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ». Проводиться корекційна робота, яка передбачає комплексний вплив на різні сторони розвитку дитини. Створені всі умови для надання дитині якісної допомоги в подоланні мовленєвих вад,формуванню навичок зв’язного мовлення, збагачення активного словника,забезпечення свідомого, активного, зацікавленого та самостійного виконання різноманітних навчальних, ігрових і трудових завдань в умовах спеціальної організації предметно – практичного середовища. Пріоритетними напрямками діяльності є збереження та зміцнення здоров’я дітей шляхом проведення систематичної фізкультурно-оздоровчої роботи, розвиток загальної та дрібної моторики з використанням міжпредметних зв’язків,забезпечення розвитку у дітей творчих здібностей. У закладі сучасна матеріально – технічна база.Функціонують методичний кабінет, музично – спортивна зала, кабінет психолога,кожна група має логопедичний кабінет з необхідним дидактичним та корекційним матеріалом.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 192 (Дніпровський район) – (044)559-05-18

Заклад дошкільної освіти № 192 загального типу . Заклад розпочав свою роботу у 1966 році. Проектна потужність 12 груп – 220 дітей. В дошкільному навчальному закладі функціонує 11 груп- 309 дітей – 3 групи раннього віку – 8 груп дошкільного віку . Діти зараховуються до закладу у порядку черговості їх електронного запису. У заклад дошкільної освіти приймаються діти з 2-х років. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі: * Заяви батьків, або осіб, які їх замінюють; *медичної довідки ( форма № 026/о) з висновками про стан здоров’я дитини і рекомендаціями щодо подальшого спостереження за дитиною, довідки ( форма 063/о) про профілактичні щеплення; даних лабораторних досліджень; * довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення; * свідоцтва про народження. З дітьми у дошкільном закладі працюють вихователі, музичні керівники, інструктор з фізичного виховання, практичний психолог, керівник гуртка. У закладі організовано повноцінне 3-х разове харчування. ЗДО працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років “Дитина”. Пріоритетним напрямком роботи педагогічного колективу є пізнавальний розвиток. В дошкільному навчальному закладі діє гурток театралізованої діяльності «Казковий чудо світ». За бажанням батьків надаються додаткові освітні послуги ( англійська мова, логічний клубочок). У дошкільному закладі сучасна матеріально-технічна база. Функціонують методичний кабінет, спортивна зала, музична зала, кабінет практичного психолога.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 525 (Дніпровський район) – (044) 550-20-76

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №525 розпочав свою роботу 1975році. Проектна потужність12 груп, 220 дітей. Функціонує 11 груп. Діти зараховуються до закладу у порядку черговості їх електронного запису. У заклад дошкільної освіти приймаються діти з двох років. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року на підставі: – заяви батьків або осіб, які їх замінюють; – медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад; – довідки дільнічого лікаря про епідеміолгічне оточення; – свідоцтва про народження. Організоване якісне 3-х разове харчування. З дітьми у закладі дошкільної освіти працюють вихователі, музичні керівники, інтруктор з фізичної культури. Заклад дошкільної освіти працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років “Дитина” Пріоритетний напрямок роботи закладу: художньо-естетичний розвиток дітей дошкільного віку. У закладі дошкільної освіти сучасна матеріально-технічна база. Функціонують методичний кабінет, музичний, фізкультурний зали.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 670 (Дніпровський район) – (044)542-73-79;

Заклад дошкільної освіти № 670, розпочав свою роботу 1979 році. Проектна потужність : 14 груп – 250 дітей. Функціонує 9 груп – 3 групи раннього віку, 6 груп дошкільного віку. Діти зараховуються до закладу у порядку черговості їх електронного запису. У закладі дошкільної освіти діти приймаються з 1,6 років. Прийом дітей здійснюється керівником протягом календарного року на підставі: – заяви батьків або осіб, які їх замінюють; – медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти; – довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; – свідоцтва про народження дитини. З дітьми працюють: вихователі, музичний керівник, керівник гуртка. Організоване якісне 3-х разове харчування. Заклад дошкільної освіти працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років ” Дитина”. Пріорітетний напрямок роботи – пізнавальний розвиток. Систематично проводяться розваги, свята, гурткова робота. Діє гурток з англійської мови ” Heppі Englіch”для дітей середнього дошкільного віку та старшого дошкільного віку . Заняття для дітей середнього дошкільного віку проводяться 2 рази на тиждень, для старшого дошкільного віку 3 рази на тиждень. У закладі дошкільної освіти сучасна матеріально – технічна база. Функціонують методичний кабінет, музично – фізкультурна зала.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 616 (Дніпровський район) – 0445177836

Заклад дошкільної освіти № 616 розпочав свою роботу у 1977 році. Проектна потужність:12 груп, 280дітей. Функціонує 8 груп. 3-х разове харчування Діти зараховуються до дошкільного закладу у порядку черговості їх електронного запису. Приймаються діти з 2-х років. Прийом дітей здійснюється керівником протягом календарного року на підставі: • Заяви батьків або осіб, які їх замінюють; • медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад; • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; • свідоцтва про народження. З дітьми у закладі дошкільної освіти працюють вихователі, музичні керівники, інструктор з фізичного виховання та керівники гуртків. Організоване якісне 3-х разове харчування. ЗДО працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років “Дитина” Пріоритетний напрямок роботи закладу: розвиток творчих здібностей дітей у театралізованій діяльності Діє гурток з англійської мови. Заняття гуртків проводяться два рази на тиждень. У закладі дошкільної освіти сучасна матеріально-технічна база. Функціонують: методичний кабінет, музичний та фізкультурний зал.

Read More

Заклад дошкільної освіти “Березняки” № 515 (Дніпровський район) – (044)550-91-88;

Заклад дошкільної освіти № 515 «Березняки» розпочав свою роботу у 1975 році. Проектна потужність – 12 груп /220 дітей, функціонує – 10 груп . Діти зараховуються у порядку черговості їх електронного запису з 2-х років. Прийом дітей здійснюється керівником протягом календарного року на підставі: • заяви батьків або осіб, які їх замінюють; • медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад, та довідки, форми- 063, про щеплення з печаткою медичного закладу; • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; • свідоцтва про народження. Для прийому дітей до інклюзивної групи додатково подається: • висновок психолого-медико-педагогічної консультації, • направлення Дніпровського районного управління освіти З дітьми працюють: вихователі, асистент вихователя, музичні керівники, інструктор фізичного виховання, керівник гуртка, практичний психолог. Організовано якісне 3-и разове харчування. Працюємо за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина». Пріорітетні напрямки роботи – розвиток творчих здібностей дитини та формування життєвих компетентностей. У закладі дошкільної освіти є практичний психолог. Особливість роботи закладу дошкільної освіти № 515 “Березняки” – наявність інклюзивної групи. Співпрацюємо з НВЗОШЛ «Обдаровання» КАН у сфері надання додаткових освітніх послуг для дошкільників з: англійської мови, хореографії, предметів логіко-математичного та мовленнєвого блоків у другій половині дня відповідно до розкладів та гранично допустимого навантаження. Маємо сучасну матеріально-технічну базу. Функціонують музична та фізкультурна зали, кабінет практичного психолога. Харчоблок має достатню кількість оновленого технологічного обладнання.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 680 (Дніпровський район) – (044)559-97-70;

Заклад дошкільної освіти № 680 розпочав свою роботу у 1983 році. Проектна потужність: 14 груп, 250 дітей. Функціонує 7 груп. Діти зараховуються до дошкільного закладу у порядку черговості їх електронного запису. Приймаються діти з 2-х років. Прийом дітей здійснюється керівником протягом календарного року на підставі: • заяви батьків або осіб, які їх замінюють; • медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти; • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; • свідоцтва про народження. З дітьми у закладі дошкільної освіти працюють вихователі, музичні керівники, інструктор з фізичного виховання , керівник гуртка . Організоване якісне 3-х разове харчування. Заклад дошкільної освіти працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років “Дитина” Пріоритетний напрямок роботи закладу – пізнавальний У закладі дошкільної освіти сучасна матеріально-технічна база. Функціонують методичний кабінет, музично – фізкультурний зал.

Read More