Заклад дошкільної освіти № 163 (Подільський район) – 050-734-11-52

Заклад дошкільної освіти компенсуючого типу (санаторний) №163 для дітей хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу. Проектна потужність -250 дітей, розрахункова потужність – 200дітей; режим роботи з 7:00- 19:00; прийом дітей до ЗДО№163 з 2 років; санаторне 5-ти разове харчування. В закладі дошкільної освіти відповідного штатного розкладу працюють: практичний психолог, педіатр, вихователь з фізичного виховання. Пріоритетні напрямки роботи закладу дошкільної освіти: зміцнення здоров’я дітей, забезпечення фізичного розвитку та рухової активності; духовне зростання особистості дитини через збереження національної культури, мови, традицій та розвиток творчих здібностей; створення розвивального простору для забезпечення особистісного розвитку кожної дитини в пізнавальній, ігровій , мовленнєвій, художно-естетичній діяльності. Інноваційні види роботи: заняття на фітболах, дихальні вправи за методикою О.М. Стрельнікової, імітаційні вправи за методикою К. Желєзнової.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 104 (Подільський район) – (044)434-94-83;

Заклад дошкільної освіти №104 Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, загального розвитку. Проектна потужність -150 місць, розрахункова потужність – 75 місць. Приймаються діти з двох років. В закладі 8 груп. Основні напрямки роботи: Розвивально-пізнавальний та природничо-екологічний. Завдання закладу – якісна підготовка дітей до школи, створення комфортних умов для гармонійного розвитку дітей. Працюємо за “Освітньою програмою виховання і навчання розвитку дітей дошкільного віку «Дитина». Режим роботи – 12 годинний, з 7:00 до 19:00. В ЗДО № 104 3-разове якісне, збалансоване харчування. В закладі є басейн. Педагоги сприяють повноцінному й різнобічному розвитку дошкільника, виховують його почуття, волю, інтелект, шляхом використання особистісно-орієнтованих технологій та інтегрованих методів навчання, реалізовують індивідуальний підхід до кожної дитини.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 486 (Подільський район) – (044)4436618;

Заклад дошкільної освіти № 486, загального типу. Адреса: місто Київ 04136, вул.Маршала Гречка 20 д, телефон: 443-66-18, в закладі 11 груп, 4 – раннього віку, 7 – дошкільного віку. Режим роботи закладу : 7.00 – 19.00, приймаються діти з двох років, три разове харчування. Працюємо за програмою “Дитина”, проводимо апробацію соціально-економічної програми для дітей від 3 до 6 років “Афлатот”. В садочку створенні відповідні умови для фізичного та психічного розвитку дітей, виховання і навчання відбувається на належному рівні. Головне завдання – розкриття природних нахилів, здібностей, обдарованості дітей. Багато уваги приділяється фантазуванню, розвитку нестандартного бачення світу, творчому вирішенню задач, розвитку пам’яті, уваги. Робота колективу направлена на виконання законодавчо-нормативних документів таких, як : Закон України „Про дошкільну освіту”, Положення “Про дошкільний навчальний заклад”, Конвенції прав дитини, Статуту ЗДО, Колективного договору, правил внутрішнього розпорядку, Інструкції “З організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”, “Санітарного регламенту” та інших інструкцій, пов’язаних з охороною життя і здоров’я як дітей, так і працівників закладу.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 96 (Подільський район) – (044)434-55-39

Пріоритетний напрямок роботи: гуманітарний. Основне завдання колективу – всебічний розвиток дитини, якісна підготовка дітей до школи, створення комфортних умов для гармонійного розвитку дітей. В дошкільному закладі працюють музичний керівник, психолог та досвічені вихователі які сприяють різнобічному розвитку дошкільника, виховують його почуття, волю, інтелект, шляхом використання особистісно-орієнтованих технологій та інтегрованих методів навчання, реалізовують індивідуальний підхід до кожної дитини шляхом розподілу на групи і підгрупи за рівнем розвитку та природних здібностей дитини.

Read More

ДНЗ № 556 (Подільський район) – (044) 434-30-44

Заклад дошкільної освіти компенсуючого типу ( санаторний) № 556 Подільського району м. Києва. Проектна потужність: 220 місць, розрахункова потужність: 150 місць. Приорітетний напрямок роботи: збереження і зміцнення здоров’я, забеспечення повноцінного фізичного розвитку дитини. Режим роботи: 07:00 – 19:00 години. В ЗДО № 556 5-ти разове якісне, дієтичне, збалансоване харчування. Враховуються медичні показники та побажання батьків щодо харчування дітей. Спеціалісти: практичний психолог. Прийом дітей проводиться з 1,5 років до 6-ти років.

Read More

Росинка № 777 (Подільський район) – (044)434-30-85;

Ми раді Вас вітати у нашому дошкільному закладі! Дошкільний навчальний заклад загального типу без спеціалізації № 777 Подільського району м. Києва у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту, про дошкільну освіту” та іншими нормативними документами, в тому числі – Статутом ДНЗ. Дошкільний заклад № 777 приймає дітей віком від 2-ох до 6(7) років. Прийом дітей до ДНЗ здійснюється протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, за попередньою електронною реєстрацією, медичної довідки про стан здоров’ я дитини, прививичної форми 063, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини. Групи у ДНЗ комплектуються за віком дітей. В закладі функціонують 13 груп. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Режим роботи : з 07:00 до 19:00, функціонують чергові групи в ранкові та вечірні години. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. Графік прийому громадян керівником закладу: вівторок з 15:00 до 17:30 та п’ятниця з 09:00 до 12:00. В закладі організовується 3-х разове збалансоване харчування, в оздоровчий період 4-х разове. В нашому дошкільному закладі працюють досвідчені вихователі, практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичні керівники, соціальний педагог та керівник гуртка. Проводиться гурткова робота художньо-естетичного напряму: гурток зображувальної діяльності “Радість”. Додаткові платні послуги: “Студія фізичного розвитку”: для діток 3-4 років — ритмопластика, 4-6 років — художня гімнастика та спортивна акробатика.

Read More

Дивоцвіт № ШДС “Дивоцвіт” (Подільський район) – (044)433-14-17

Мова навчання дітей – українська. Нині в закладі функціонує 14 дошкільних груп(з них: 10 садових, 4 групи для дітей раннього віку) та 11 початкових класів. Всього в ШДС «Дивоцвіт» виховується та навчається 751 дитина. Режим роботи закладу 5-ти денний з 10,5 годинним перебуванням учнів 1 – 4 класів та 12 годинним перебуванням для дітей дошкільних груп : з 7.00 год. до 19.00 год. Головною метою школи – дитячого садка «Дивоцвіт» є збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базисно-особистісної культури. Навчально-виховний процес визначає життя дітей та дорослих у навчальному закладі. Основне його призначення – соціалізація малюка, адаптація дитини до унормованого існування серед чужих людей, виховання ціннісного ставлення до світу природи, предметів, людей, власного «Я». Система роботи закладу спрямована на забезпечення рівного доступу дітей до якісної дошкільної та початкової освіти; створення умов для розкриття потенційних можливостей кожної дитини, збагачення системи виховної роботи новими підходами та методиками; створення умов для професійного зростання педагогів та розкриття їх педагогічної майстерності; здійснення експериментальної діяльності через запровадження новітніх інформаційних технологій у навчально-виховний процес. Пріоритетні завдання діяльності ШДС «Дивоцвіт», які вирішувались протягом останніх років: Формувати у маленьких українців свідоме ставлення до власного здоров’я, привчати дітей дбати про себе і свої близьких через надання їм системи знань про здоров’я та здоровий спосіб життя. Впроваджувати в навчально-виховний процес різноманітні оздоровчі та профілактичні технології інноваційного та здоров’язберігаючого характеру. Формувати особистість дитини через гру, удосконалюючи шляхи педагогічного керівництва грою, поліпшуючи умови для дитячих ігор. Виховувати у дітей працьовитість, позитивне ставлення до праці, як необхідної умови становлення громадянської позиції особистості. Дати дітям знання про їх права та обов’язки, забезпечити захист гідності дітей, виховувати активну, життєрадісну, творчу особистість з розвиненим почуттям відповідальності, гідності, совісті: вихованої, чемної, привітної дитини, яка любить і шанує батьків, свою родину, Батьківщину, розуміє свої права і обов’язки перед людьми. Проводити поглиблену роботу з розвитку інтелектуальних здібностей кожної дитини шляхом активного використання логічних ігор і вправ, дослідницько-пошукової роботи. Досягти ефективності різних типів і видів мовленнєвих занять та освітньої роботи педагогів щодо усунення мовленнєвих вад дошкільників. Забезпечити розвиток творчої уяви, художніх здібностей дітей на заняттях із зображувальної діяльності, використовуючи новітні технології. Розвивати у дітей потребу в реалізації власних творчих здібностей. Продовжувати роботу школи – дитячого садка щодо зміцнення фізичного та психічного здоров’я кожного вихованця шляхом впровадження в роботу рекомендацій базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» та резолюції І Всеукраїнського з’їзду педагогічних працівників дошкільної освіти. Направити роботу педагогічного колективу на забезпечення якісної підготовки 5-річок до навчання в школі. Роботу проводити в тісній співпраці з батьками, враховуючи їх пропозиції та побажання. Збагачувати розвивально-ігрове середовище для забезпечення інтелектуального, особистісного і фізичного розвитку кожної дитини.

Read More

Заклад дошкільної освіти “Подоляночка” № 775 (Подільський район) – (044)460-70-52; (044)460-70-53

Заклад дошкільної освіти № 775 “Подоляночка” – це ясла-садок загального розвитку, в якому виховується 286 дітей. Основний напрямок роботи: ранній інтелектуальний розвиток дитини. Завдання закладу – створення комфортних умов для гармонійного розвитку дітей, їх підготовка до школи. Заклад працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», використовує у виховному процесі елементи інтерактивних технологій і методик (теорія розв’язання винахідницьких завдань, методика застосування карт розумових дій, гра-стратегія, піктограми, асоціації, кероване слухання, картки зі схемами та ін.). Діти з 3-річного віку за побажанням батьків отримують додаткові освітні послуги за напрямками: англійська мова, ейдетика, ритміка, образотворча діяльність. В закладі є психолог, музичний керівник, інструктор з фізичного виховання. Педагоги сприяють повноцінному розвитку дошкільника, виховують його почуття, волю, інтелект, використовуючи особистісно-орієнтовані технології та індивідуальний підхід до кожної дитини. Діти отримують 3-хразове збалансоване харчування. До дошкільного закладу приймаються діти від 2-х до 6 років.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 563 (Подільський район) – (044)434-31-22;

Ясла-садок. Проектна потужність – 12 груп, розрахункова – 8 груп. Напрямок роботи : формувати особистість у контексті рідної культури, мови, сформувати творчу індивідуальність, яка живе активно, цікаво, відповідно до вікових і фізіологічних потреб. Гуртки відсутні. Режим роботи закладу з 7.00 до 19.00, 3-х разове харчування. Працюють спеціалісти: вихователі, практичний психолог , асистент вихователя , музичний керівник, вихователь-методист, медична сестра, тощо.

Read More

Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня “Школа-дитячий садок “Паросток” № ШДС “Паросток” (Подільський район) – (044)433-87-70; 460-03-60

Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня “Школа-дитячий садок “Паросток” : адреса: м. Київ, 04123, вул. Западинська 11; телефон: 433-87-70, 460 – 03– 60 (директор) Тип закладу: навчально-виховний комплекс – в закладі 12 груп дошкільного віку Потужність: проектна потужність – 195, розрахункова – 225 Приорітетний напрямок роботи: Забезпечення права громадян на здобуття дошкільної та початкової освіти. Завдання закладу – створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей віком від 2 до 10 років; розвиток особистості вихованця, учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, національних цінностей українського народу та інших націй та народів; виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та інших громадян, формування основ здорового способу життя; збереження фізичного та психічного здоровя учнів, вихованців; виховання соціально адаптованого випускника. З 2013 року заклад працює над впровадженням педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського. Працюємо за Програмами виховання і навчання розвитку дітей дошкільного віку: “Дитина”, “Я у Світі” , “Українське дошкілля”. Використовуємо парціальні програми: “Скарбниця моралі”, “Казкова фізкультура”, “Про себе треба знати, про себе треба дбати”, інноваційні технології. Режим роботи закладу: 7.00 – 19.00 Приймаються діти з 2 років. Спеціалісти: вихователь-методист, психолог, вихователі дошкільних груп. Педагоги сприяють повноцінному й різнобічному розвитку дошкільника, виховують його почуття, волю, інтелект, шляхом використання особистісно-орієнтованих технологій та інтегрованих методів навчання, реалізовують індивідуальний підхід до кожної дитини на заняттях , в іграх, під час самостійної діяльності дітей. Харчування: в ШДС “Паросток” 3-разове якісне, збалансоване . Відповідно до Додаткові освітні послуги:навчання за гуманітарним та художньо-естетичним напрямами: англійська мова, мнемотехніка, розвивальні заняття з використанням мультимедійних технологій,хареографія.

Read More