“Софія” (вальдорфська) № 361 (Дніпровський район) – (044)292-41-91

Комунальний дошкільний навчальний заклад № 361 «Софія» (вальдорфська) працює за загальновизнаним альтернативним напрямком освіти – вальдорфською педагогікою. В закладі функціонує 6 різновікових груп, проектна потужність – 110 дітей. Заклад працює за «Комплексною альтернативною освітньою програмою для дошкільних навчальних закладів, що працюють за вальдорфською педагогікою «Стежина», рекомендованою Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 24.06.2014 №750). Програма розроблена з дотриманням засадних принципів та відповідно до положень Базового компонента дошкільної освіти й передбачає реалізацію у своєму змісті освітніх ліній: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». Програма не передбачає спеціальних занять з розвитку абстрактного інтелекту. В різноманітних видах діяльності дошкільника протягом дня, тижня, року розвивається тілесно- й предметно орієнтований інтелект, що є основою її подальшого інтелектуального розвитку. Освітній процес у закладі дошкільної освіти спрямовується на підтримку вільного та творчого самовизначення індивідуальності, врахування внутрішніх потреб особистості на різних вікових етапах. Зміст програми охоплює педагогічну роботу з дітьми від 3.5 – 4-х років до 6 (7) років та передбачає поступове його ускладнення. Для реалізації індивідуального підходу до розвитку кожної дитини важливим є наповнення груп, яке у різновікових групах не повинно перевищувати 15 осіб. Основні принципи роботи вальдорфського дитячого садка: • створення атмосфери, сприятливої для розвитку; • виховання через наслідування і приклад; • культивування різноманітних форм ігрової діяльності; • створення простору, що сприяє розвитку вільної гри; • організація здорового ритму життя групи; • заняття різними видами практично-пізнавальної діяльності та різними мистецтвами (живопис, музика, ліплення, евритмія). Виховання в дошкільних групах – це: • тепло та затишок великої родини. Різновікові групи сприяють розвитку вмінь формувати міжособистісні взаємини, а саме, у старших – чуйності та душевного тепла до молодших, у молодших – поваги до старших, їхніх умінь та здібностей; • ритмічне поєднання різних видів діяльності протягом дня; ритмічне поєднання різноманітних занять протягом тижня, їх внутрішня узгодженість з порами року, погодою, емоційною обстановкою й педагогічною ситуацією на конкретний момент у групі; • екологічне оточення: меблі, предмети, іграшки ручної роботи, виготовлені з натуральних матеріалів в природній кольоровій гамі, що дає сили для розвитку органів відчуття; • “рухлива” ігрова кімната, “незавершена” лялька, різнобарвні тканини та природні матеріали дають можливості для творчого розвитку дитини, повного самовираження у “вільній” грі; • натуральні матеріали для мистецьких занять та ремісництва: ліплення з бджолиного воску, малювання рослинними акварельними фарбами та восковими крейдами, рукоділля з натуральних тканин, валяння з вовни, ткацтво тощо; • щоденні “живі” розповіді, казки, пальчикові ігри, забавлянки, театральні ігрові дійства, лялькові вистави, вірші та хороводи в супроводі ліри, блок-флейти тощо; • заняття евритмією (особливим мистецтвом руху), що гармонізує розвиток дитини; • здоров’язберігаючі технології: збагачене харчування, що наближається до природних потреб дитячого організму, задоволення потреб дитини в активно-руховому пізнанні світу, особлива психологічна атмосфера. З дітьми працюють: вихователі, музичний керівник, інструктор з фізкультури (евритміст), керівник гуртка. Всі педагоги мають відповідну фахову освіту та сертифікати про закінчення 3-х річного семінару «Вальдорфська освіта». У закладі дошкільної освіти організоване якісне дієтичне 3-х разове харчування, створено сприятливе розвивальне середовище для повноцінного розгортання власної сутності та самореалізації кожного учасника освітнього процесу й набуття ним якостей відповідального члена суспільства. Заклад є єдиним комунальним закладом дошкільної освіти в місті Києві, що працює за вальдорфською педагогікою з дітьми, батьки яких вишукують інноваційні практики особистісно орієнтованої освітньої моделі. В заклад приймаються діти віком від 3.5 – 4 років лише за умови готовності батьків дітей активно співпрацювати з педагогами в питаннях виховання, а родинні умови виховання не суперечать принципам вальдорфської педагогіки. Позитивний вплив вальдорфської педагогіки можливий лише за умов послідовного дотримання основних її педагогічних принципів, що вимагає створення спеціальних умов виховання вдома. Перебування дитини в різних виховних системах вдома та в садочку, протиріччя в прагненнях та вимогах вихователів і батьків є неприпустимі й мають вкрай негативні наслідки. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року на підставі: • заяви батьків або осіб, які їх замінюють; • медичної довідки про стан здоров’я дитини відповідної форми з висновком лікаря про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти; • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; • свідоцтва про народження; • документів, що підтверджують пільги, з обов’язковим документальним підтвердженням пільг у районному управлінні.

Read More