Компенсуючого типу ( для дітей з порушеннями мовлення ) № 611 (Оболонський район) – (044)412-36-52

Дитячий садок. Потужність 14 груп, 168 чоловік. Пріоритетний напрямок роботи: Корекційно-виховна робота для виправлення вад мовлення. Режим роботи 07.00-19.00 год. Харчування 4-х разове. , Працює 14 логопедів, психолог, фізрк, 2 музичні керівники. Прийом здійснюється з 3-х років. Додаткові освітні послуги не надаються. Експерементальна робота не проводиться. Дитячий садок. Потужність 14 груп, 168 чоловік. Пріоритетний напрямок роботи: Корекційно-виховна робота для виправлення вад мовлення. Режим роботи 07.00-19.00 год. Харчування 4-х разове. , Працює 14 логопедів, психолог, фізрк, 2 музичні керівники. Прийом здійснюється з 3-х років. Додаткові освітні послуги не надаються. Експерементальна робота не проводиться.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 505 (Дніпровський район) – (044) 543-85-09

Заклад дошкільної освіти №505 розпочав свою роботу у 1968 році, як спеціальний – у 1987. Проектна потужність закладу 6 груп на 110 дітей, функціонує 6 груп . Діти зараховуються з 3-х років, у порядку черговості їх електронного запису. Прийом здійснюється керівником закладу на підставі: – висновку психолого – медико – педагогічногї консультації, – направлення Дніпровського районного управління освіти, – заяви батьків або осіб, які їх замінюють, – медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, – довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, – свідоцтва про народження дитини. З дітьми працюють вчителі – логопеди,вихователі, музичний керівник, інструктор з фізичного виховання,практичний психолог. У закладі 5 груп для дітей з загальним недорозвиненням мовлення, 1 група для дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення. Діти забезпечені 4-х разовим якісним харчуванням. Наразі плата за харчування не справляється. Заклад працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» ; корекційними програмами Ю.В.Рібцун «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ»; Л.І.Трофіменко «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ»; Л.І.Трофіменко, В.В. Тищенко «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ». Проводиться корекційна робота, яка передбачає комплексний вплив на різні сторони розвитку дитини. Створені всі умови для надання дитині якісної допомоги в подоланні мовленєвих вад,формуванню навичок зв’язного мовлення, збагачення активного словника,забезпечення свідомого, активного, зацікавленого та самостійного виконання різноманітних навчальних, ігрових і трудових завдань в умовах спеціальної організації предметно – практичного середовища. Пріоритетними напрямками діяльності є збереження та зміцнення здоров’я дітей шляхом проведення систематичної фізкультурно-оздоровчої роботи, розвиток загальної та дрібної моторики з використанням міжпредметних зв’язків,забезпечення розвитку у дітей творчих здібностей. У закладі сучасна матеріально – технічна база.Функціонують методичний кабінет, музично – спортивна зала, кабінет психолога,кожна група має логопедичний кабінет з необхідним дидактичним та корекційним матеріалом.

Read More

спеціальний навчально-виховний комплекс № СНВК “Пізнайко” (Шевченківський район) – (044)483-64-96;

Спеціальний навчально-виховний комплекс “Пізнайко” Шевчекнківського раойну м. Києва. Потужність: 13 груп 135 місць. В установі функціонують: 9 груп дошкільного віку (діти з 2-х років) ; 4 класи початкової школи (1-4 класи) Режим роботи установити з 8:00 до 18:00 Працюють цілодобова та чергова групи. Списочний склад дітей не перевищує: – в дошкільних групах 10 осіб – в класах 12 осіб. Приймаються діти з двох років, на підставі витягу районної психолого-медико-педагогічної консультації та направлення районного управління освіти. Основний напрямок роботи: Всебічний розвиток дитини з патологією зору, адаптація до навколишнього середовища, соціальна інтеграція, шляхом лікувально-відновлювальної роботи та стабілізації її психофізіологічного розвитку. В СНВК “Пізнайко” 4-разове якісне, збалансоване харчування. В оздоровчій, літній період 5-разове. Навчально-виховний та лікувальний процес забезпечується висококваліфікованими спеціалістами: – вихователями – вчителями – вчителями –тифлопедагогами – вчителями – -логопедами – практичними психологам – соціальними педагогами – музичними керівниками -інструктором з фізичного виховання та ЛФК – вчителем музики – лікарем-офтальмологом. Заклад забезпечує безкоштовне апаратне лікування під постійним контролем лікаря – офтальмолога та медичних сестер оптометристок в сучасно обладнаному кабінеті охорони зору.​Педагоги сприяють повноцінному й різнобічному розвитку дошкільника, виховують його почуття, волю, інтелект, шляхом використання особистісно-орієнтованих технологій та інтегрованих методів навчання, реалізовують індивідуальний підхід до кожної дитини на заняттях.

Read More

СЗДО(ясла-садок) № 755 (Деснянський район) – (044)515-95-62

Заклад дошкільної освіти № 755 заснований в 1985 році, як спеціальний заклад для дітей з порушеннями зору функціонує з 1997 року. В закладі працює 12 спеціальних груп (1 група – раннього віку, 11 – дошкільного) в яких навчаються, виховуються та лікуються діти з амбліопією і косоокістю, гіперметропією, міопією, астигматизмом та іншими порушеннями зору. Зарахування до закладу проводиться рішенням РПМПК за направленням лікаря офтальмолога. Ефективність роботи закладу визначається тим, що в ньому поєднується тривала комплексна інтенсивна лікувально-відновлювальна робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дитини-дошкільника. Режим роботи закладу п’ятиденний, з 8.00 до 18.00. За запитом батьків організовано чергову групу з режимом роботи з 7.00 до 22.00. Колектив ефективно здійснює комплексний підхід до цілеспрямо- ваного навчання та всебічного розвитку дошкільників на основі врахування психічних особливостей кожної дитини. Спеціалісти закладу працюють у трьох основних напрямках: організаційно-педагогічна, лікувально-відновлювальна та корекційно-виховна робота. В опосередкованому розвитку зорових функцій провідна роль належить тифлопедагогу. Корекційна робота з дітьми направлена на відтворення та розвиток пізнавальних можливостей зорового аналізатора, дає змогу відтворити первинно порушені зорові функції, попереджує виникнення вторинних відхилень, формує у дітей з порушеннями зору компенсаторні способи сприйняття і таким чином готує базу для успішного навчання в школі. Лікувально-відновлювальна робота, метою якої є розвиток та збереження залишкового зору у дітей здійснюється медичними працівниками (лікарем-офтальмологом та медсестрами-ортоптистками). Діти з патологією зору в дошкільному віці не завжди вміють чути власну мову і мову оточуючих. Для компенсації зору виникає гостра потреба у досконалості слухового сприйняття. Тому на першому та наступних етапах проводимо логопедичну роботу по розвитку слухової та мовної уваги. Логопедичні заняття з дітьми проводяться диференційовано, з урахуванням стану зору дітей, мовлення, способів сприйняття та індивідуальних особливостей. Враховуючи специфіку роботи, заняття значний час проводиться індивідуально. В садочку працюють два досвідчених логопеди та практичний психолог. Необхідною умовою успіху у фізичному вихованні дітей із зоровою патологією є корекційно-компенсаторна його спрямованість, а саме: індивідуальний підхід (дозування фізичного навантаження відповідно до віку дітей, оптимальне визначення обсягу фізичного навантаження з урахуванням характеру та ступеня порушення зорової системи. В дошкільному закладі ефективно працюють гурток англійської мови та хореографії.

Read More

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) спеціального типу для дітей з порушеннями зору № 704 (Дарницький район) – (044) 565-12-49

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) спеціального типу для дітей з порушеннями зору № 704 знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького 30-А. Підпорядкований управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Діє з листопада 1992 року. Дошкільна установа є закладом суспільного навчання й виховання дітей віком від 2-ох до 7-ми років, основними завданнями якої є: надання корекційної та компенсаторної допомоги дітям з порушеннями зору різного ґенезу і складності, формування творчої особистості, становлення її фізичного, психічного і духовного здоров’я, розвиток інтелектуальних здібностей. Даний заклад щорічно відвідує до 217 дітей . Потужність закладу – 126 місць. Мовний режим ― український. Режим роботи ― 5-ти денний, з 7.00 до 19.00. Харчування – 3 рази на день. В своїй роботі колектив закладу дошкільної освіти № 704 керується законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, Статутом закладу дошкільної освіти № 704 а також нормативно-правовими документами в галузі освіти. Освітньо-виховний процес здійснювався за программою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», а також за програмою “Для дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу для дітей з вадами зору. В закладі функціонує 13 груп. В ЗДО працює: офтальмологічний кабінет; кабінети учителів-дефектологів та учителів-логопедів; практичного психолога; кімната пішохідних наук; «Кімната казок»; спортивна та музична зали; басейн; медичний кабінет; харчоблок, пральня тощо. В кожній групі створено осередки для ігрової діяльності, куточки природи, є місце для занять за власними інтересами. Групи забезпечені твердим та м’яким інвентарем, ігровим та методичним матеріалом. В 2014 році в закладі створений осередок народознавства, де діти поглиблюють знання про минуле життя та побут українського народу. В закладі працюють 44 педагоги. Спеціалісти: музичний керівник, керівник з фізичного виховання, вчителі-дефектологи (тифлопедагоги, логопеди, олігофренопедагог), практичний психолог, інструктор з плавання.

Read More

“Яблунька” № 460 (Солом’янський район) – (044)249-46-89;

ЗДО № 460 -ясла -садок. Спеціальний для дітей з порушеннями опорно – рухового апарату. Адреса: м. Київ 186, вул. Соціалістична 5; Телефон: 249-46-89, 249-46-90 Режим роботи закладу: 7.30 – 18.00 ; чергова група – до 19.30. Приймаються діти з двох років.В закладі 8 груп. Основний напрямок роботи: лікувально-корекційна робота з дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату. Працюємо за програмою виховання і навчання розвитку дітей дошкільного віку «Дитина». Корекційно – лікувальні технології в ЗДО № 460: Рухотерапія:• Лікувальна фізкультура ;Заняття фізичною культурою; Заняття на тренажерах; Лікувальні співи; Тілесно – орієнтовані методики ( робота практичного психолога) Психо – фізична релаксація Фізіотерапія. Електростимуляція мязів; Магнітолазерна терапія; Масаж (Мануальний, апаратний) Загальнозміцнююча терапія: електрофорез; Самомасаж; Вітамінотерапія; Фітотерапія; Синглентно – киснева терапія; Апітерапія; Аромотерапія; Іонотерапія Працівники закладу сприяють повноцінному й різнобічному розвитку дошкільника, шляхом використання особистісно-орієнтованих технологій та інтегрованих методів навчання, реалізовують індивідуальний підхід до кожної дитини завдяки відповідних умов: великі (40кв.м.) групові та спальні кімнати, спортивні, музичні зали ( по 2шт.);тренажерна зала, кабінети ЛФК, логопедичний, практичного психолога, масажний, і т.д. Педагоги (17чол), спеціалісти – 6 , медперсонал ( 10 чол) під керівництвом лікаря ЛФК ,проводять систематичну, різнопланову лікувально-корекційну роботу з дітьми, з порушеннями опорно-рухового апарату. основою якої є ортопедичний режим. Для прийому дітей до закладу дошкільної освіти №460 спеціального типу для дітей з порушеннями опорно рухового апарату додатково подається висновок Солом,янської районної психолого-медико-педагогічної консультації на наявність у дитини порушень опорно-рухового апарату, та направлення Солом,янського управління освіти, з чітко визначеним терміном перебування дитини в ЗДО №460

Read More

дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу № 95 (Святошинський район) – (044)276-05-22

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок компенсуючого типу № 95. Заклад працює за такими пріорітетними напрямкаи:забезпечення гармонії між фізичним,емоційним,вольовим,моральним розвитком дитини;профілактично-оздоровча робота;корекційно-виховна на заняттях та в повсякденному житті. Заклад працює 10 годин, з 8:00 до 18:00. Харчування чотириразове.Дошкільний навчальний заклад приймаються діти віком з 2,5 років. В закладі працюють спеціалісти: практичний психолог, інструктор з фізичної культури, музичний керівник, інструктор з ЛФК, масажист, вчителі-логопеди.

Read More

заклад дошкільної освіти № 381 (Дніпровський район) – (044)540-91-05

ЗДО № 381 компенсуючого типу для дітей з вадами зору. Працює з 1963 року. Проектна потужність закладу – 12 груп, функціонує 10 груп, з яких: • 1 група раннього віку – діти від 2-х до3-х років; • 9 груп дошкільного віку – діти від 3-х до 7 років. Діти зараховуються до закладу у порядку черговості їх електронного запису. У закладі дошкільної освіти приймаються діти з 2-х років. Прийом дітей здійснюється протягом календарного року на підставі: – заяви батьків або осіб які їх замінюють; – медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад; – довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення; – свідоцтва про народження; – висновку психолого-медико-педагогічної консультації, – направлення Дніпровського районного управління освіти. Освітній процес в нашому закладі дошкільної освіти забезпечують кваліфіковані вихователі, вчителі-дефектологи, практичний психолог, музичний керівник, інструктор з фізичного виховання, керівник гуртка англійської мови, керівник гуртка образотворче мистецтво та архітектура. Для лікування та корекції зору в закладі функціонує ортоптичний кабінет оснащений офтальмологічним обладнанням та медичною апаратурою. Лікар-офтольмолог регулярно проводить огляд дітей, призначає лікування, визначає зорове навантаження для кожної дитини. Медсестра ортоптистка виконує лікувальні процедури, згідно призначення лікаря, проводить оклюзію, слідкує за станом дітей. В закладі організовано якісне дієтичне 4-х разове харчування (безкоштовне). ЗДО працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років “Дитина” та “Програмою розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років” Основні напрямки роботи: організаційно-педагогічний, лікувально-відновлювальний та корекційно-виховний. В закладі дошкільної освіти № 381 сучасна матеріально-технічна база. Функціонує методичний кабінет, музичний та фізкультурний зали, кабінет психолога, ортоптичний кабінет.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 376 (Солом’янський район) – (044)243-31-73

Заклад дошкільної освіти № 376 управління освіти Солом’янської районної у місті Києві державної адміністрації розташований за адресою: вул. Керченська 11-А. Спеціальний заклад дошкільної освіти для дітей з вадами мовлення, в якому функціонує 8 груп за діагнозами: загальний недорозвиток мовлення, заїкування, фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення. Пріорітетними напрямками роботи закладу дошкільної освіти є корекційно-відновленна робота по подоланню мовленнєвих недоліків у дітей, соціалізація дітей з мовними недоліками, підготовка до школи, зміцнення здоров’я дітей, педагогічна просвіта батьків. В закладі дошкільної освіти відсутні додаткові платні послуги, але працюють гуртки: хореографія, театралізована діяльність, вишивання. Режим роботи закладу дошкільної освіти з 08.00. до 18.00., працюють чергові групи з 07.00. до 19.00. Здійснюється триразове харчування. Роботу з дітьми здійснюють спеціалісти: логопеди, вихователі, практичний психолог, музичний керівник, медична сестра. Більшість педагогів мають багатий педагогічний стаж, високий рівень кваліфікації та педагогічні звання. Допомагають в роботі з дітьми технічні працівники. Прийом дітей в заклад дошкільної освіти проводиться з 3-х років згідно висновку районної ПМПК , направлення управління освіти Солом’янського району та електронної черги. В закладі дошкільної освіти педагоги активно використовують новітні інноваційні технології (ІКТ) під час корекційно-розвивальної роботи з дітьми по подоланню мовленнєвих недоліків, здійснюють диференційований підхід до кожної дитини, створюють атмосферу емоційного комфорту. Завдяки цьому діти з задоволенням йдуть до закладу дошкільної освіти, який став для них другим домом.

Read More

Спеціальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 569 (Деснянський район) – (044)513-20-59

Спеціальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 569 Деснянського району міста Києва ( далі- СЗДО), знаходиться у комунальній власності та підпорядковується Управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації. Проектна потужність розрахована на 12 груп, 280 місць. У СЗДО функціонують 6 спеціальних груп для дітей з розумовою відсталістю та 4 спеціальні групи для дітей із затримкою психічного розвитку. Зараховуються діти з 3 років на підставі витягу Київської міської психолого-медико-педагогічної консультації та направлення районної психолого-медико-педагогічної консультації. Наповнюваність груп дітьми до 10 осіб. У СЗДО 10.5 год. перебуванням – 5 груп; 12 год. перебуванням – 1 група; 24 год. перебуванням – 4 групи. У СЗДО 4 разове режим харчування у групах з 10.5 та 12-ти годинним перебування, для дітей з 24 годинним перебуванням організовано додаткова вечеря. Організація навчально-виховного процесу здійснюється за корекційно-виховним та організаційно- педагогічним напрямками. Для здійснення корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми працюють спеціалісти з відповідною фаховою освітою.

Read More