Юніор № 520 (Деснянський район) – (044)518 -65-90

Санаторний дошкільний навчальний закдад( ясла – садок) № 520 “Юніор”для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання. Проектна потужність 220 місць.Режим роботи закладу з 7.30 до 19.00 годин. В заклад приймаються діти з 1,6 років. Харчування чотири разове за санаторними нормами.Пріорітетний напрямок роботи – Оздоровлення.Об’єднання зусиль педагогів та сім’ї для збереження психічного та фізичного здоров’я дитини. В закладі функціонує вісім вікових груп. З дітьми працюють спеціалісти з відповідною фаховою освітою. Освітня робота з дошкільниками організовується відповідно до вимог Програми ” Дитина”, ” Впевнений старт”.Педагоги в своїй роботі використовують інноваційні технології, як то:самочтійний вільний тип діяльності дитини, елемети ейдетики( розвиток логічного мислення дитини).В закладі діє гурток “Криничка здоров’я” діяльність якого направлена на оздоровчо – профілактичну роботу з дітьми. З цією ж метою організовується робота і в фізіотеравтичному кабінеті та в облаштованому приміщенні ( ” соляна кімната”). Діяльність закладу спрямована на те, аби створити комфортні умови перебування дитни в нашому закладі протягом дня

Read More

Промінь № 478 (Солом’янський район) – (044) 275-14-24

Дошкільний навчальний заклад №478 санаторного типу для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання,потужність- 110 дітей, пріоритетний напрямок роботи – оздоровлення дітей дошкільного віку з використанням традиційних і нетрадиційних технологій здоров”язбереження, режим роботи – 08.00 – 18.00 (чергова група 07.00 – 19.00), харчування – 4 -х разове, спеціалісти – психолог, інструктор з ЛФК, інструктор з фізкультури, музичний керівник, прийом дітей з 2-х років

Read More

Заклад дошкільної освіти № 155 (Шевченківський район) – (044)458-10-64

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №155 Шевченківського району м.Києва (для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання серцево – судинної системи​). Проектна потужність: 6 груп /110 дітей (2 групи раннього віку – 30 дітей, 4 садові групи – 80 дітей). Адреса: 04112 м. Київ, Дорогожицька, 18-а Телефон: 458 – 10 – 64 Режим роботи закладу: п’ятиденний робочий тиждень з 07:00 – 19:00 Приймаються діти з двох років. Пріоритетний напрямок роботи: збереження здоров’я юного покоління, прищеплення дітям здорового способу життя, забезпечення повноцінного та якісного харчування. Оздоровчо – профілактична робота в дошкільному закладі поєднується з освітньо-виховним процесом. В закладі дошкільної освіти проводяться фізіотерапевтичні процедури, масаж, лікувальна фізкультура, з квітня 2017 року розпочала свою роботу “Соляна кімната”. Педагоги сприяють повноцінному й різнобічному розвитку дошкільника, виховують його почуття, волю, інтелект шляхом використання особистісно-орієнтованих технологій та інтегрованих методів навчання, реалізовують індивідуальний підхід до кожної дитини на заняттях шляхом розподілу групи на підгрупи за рівнем розвитку дітей. Заклад дошкільної освіти є постійним активним учасником заходів для дітей дошкільного віку.​

Read More

Заклад дошкільної освіти № 613 (Оболонський район) – (044)412-25-41;

Заклад дошкільної освіти №613 компенсуючого типу, санаторний для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання – це сучасний заклад дошкільної освіти, пріоритетним напрямком якого є створення здоров’язберігаючого освітнього простору, відкритого до інноваційних технологій, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості, заснованого на формуванні перших знань про здоров’я, здоровий спосіб життя. Зарахування дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється на підставі таких документів: заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини, висновку територіального лікувально-профілактичного закладу, направлення місцевого органу управління освіти. Заклад дошкільної освіти працює з 7.00 до 19.00 за п’ятиденним робочим тижнем. У закладі функціонує 9 груп з денним режимом перебування дітей з 12 годи режимом роботи. Заклад дошкільної освіти розрахований на 150 місць. Заклад дошкільної освіти працює за Базовою програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Поряд із Базовою програмою успішно впроваджується інноваційна діяльність, а саме технологія психолого-педагогічного проектування «Радість розвитку», Міжнародна програма з економічної освіти Афлатот. Ефективність роботи закладу дошкільної освіти, де виховуються діти, які часто хворіють на простудні захворювання, визначається тим, що в ньому поєднується тривала, комплексна, інтенсивна, оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дитини-дошкільника. Крім того, необхідно також зазначити, що однією з найважливіших переваг оздоровлення дітей у закладі дошкільної освіти є те, що дитину оточують кваліфіковані вихователі, психолог, медичні сестри лікар, які постійно контролюють виконання оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я. Одним із завдань закладу дошкільної освіти є забезпечення кваліфікованої турботи про зміцнення і збереження здоров’я дітей, тому вся медична робота у закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей. Оздоровче спрямування освітнього процесу та лікувально-профілактичні заходи складають зміст роботи закладу. У закладі є медичний блок, який складається з медичного та фізіопроцерного кабінетів. З метою зниження захворюваності, крім індивідуального лікування проводяться сезонні профілактичні заходи: опромінення носоглотки (5-7 сеансів), лужноолійні інгаляції із застосуванням цілющих рослин, УВЧ, солюкс, аромотерапія, дихання з використанням соляних ламп, лампи Чижевського, вживання срібної води та травяних чаїв. Робота фізіотерапевтичного кабінету направлена на профілактику захворювань верхніх дихальних шляхів та на реабілітацію дітей після хвороби. В закладі дошкільної освіти організовано 4-х разове харчування за санаторними нормами.

Read More

“Радість” № 649 (Солом’янський район) – (044) 246-91-71

Заклад дошкільної освіти № 649 “Радість” – ясла -садок компенсуючого типу для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання. Проектна потужність – 12 груп на 220 дітей , розрахункова потужність 10 груп на 190 дітей. В ЗДО фактично виховується 202 дітей в 10 групах: 1 – старша ясельна, 2 – молодші, 2 – середні, 2 – старші, 2 – різновікові, 1- короткотривалого перебування. Режим роботи закладу 5-ти денний з 12-ти годинним перебуванням дітей(07.00 – 19.00). Харчування дітей 4-х разове. Прийом дітей у дошкільний заклад проводиться з 2-х років. Педагогічний колектив ЗДО № 649 “Радість” працює за Програмою виховання і навчання дітей від 2-х до 7-ми років “Дитина”. Здійснюють навчально – виховний процес в закладі 23 педагоги. Всі члени педагогічного колективу мають спеціальну педагогічну освіту: 17 мають вищу педагогічну освіту, 6- середню спеціальну. В закладі дошкільної освіти постійно проводиться робота по підвищенню рівня педагогічної майстерності вихователів. Щорічно, згідно графіку, педагоги проходять курсову перепідготовку і атестацію. Вищу категорію мають 7 педагогів, І категорію – 2 педагоги, ІІ категорію – 5 педагогів , категорію “Спеціаліст” – 9 педагогів. 1 педагог має звання “Старший вихователь”, 3 педагоги – звання “Вихователь – методист”. Очолює заклад директор Кравець Галина Пантелеймонівна – “Спеціаліст вищої категорії”. Головні пріоритетні напрямки роботи закладу: забезпечення повноцінного фізичного та психічного здоров’я, розвиток зв’язного мовлення , розвиток творчих здібностей у дітей, формування патріотичних почуттів у дошкільників, робота з батьками. В закладі дошкільної освіти проводяться додаткові освітні послуги: хореографія, живопис, логіка, англійська мова. А також використовуються інноваційні технології на заняттях та в повсякденному житті: нетрадиційний підхід до фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільних групах (використання методики Єфименка , настандартного спортивного обладнання на заняттях з фізичного виховання ); пісочна анімація; використання нестандартних методик по малюванню.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 28 (Шевченківський район) – (044)463-62-09

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №28. Режим роботи -12 годин з 07:00 до 19:00. Проектна потужність 110 місць. В дошкільний заклад приймаються діти віком від 2-х до 6-ти років , які часто хворіють на захворювання верхніх дихальних шляхів за висновком ЛКК . Пріоритетний напрямок – фізкультурно – оздоровча робота. Організація навчально- виховного процесу здійснюється за освітньою Програмою для дітей від 2-х до 7-ми років “Дитина”. В ДНЗ №28 4-х разове збалансоване харчування. В літній оздоровчий період- 5-ти разове. На даний час додаткові освітні послуги не надаються.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 535 (Дніпровський район) – 543-82-61

Заклад дошкільної освіти № 535 місто Київ Заклад дошкільної освіти № 535 розпочав свою роботу у 1975 році. Проектна потужність: 14груп, 260 дітей. Функціонує: 9 груп. Діти зараховуються до закладу у порядку черговості їх електронного запису. У заклад дошкільної освіти приймаються діти з 2-х років. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року на підставі: • заяви батьків або осіб, які їх замінюють; • медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад; • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; • свідоцтва про народження; • висновок територіального лікувально-профілактичного закладу; • направлення Дніпровського районного управління освіти. ШАНОВНІ БАТЬКИ для того щоб ви отримали запрошення до санаторного садочку від електронної системи, ОБОВ’ЯЗКОВО НЕОБХІДНО внести в особистий кабінет дату направлення з РУО та номер/дату медичного протоколу ЛКК, також вказати направлення за станом здоров’я! Освітній процес в нашому закладі дошкільної освіти забезпечують кваліфіковані вихователі та спеціалісти: вихователі, музичні керівники, інструктор з фізичного виховання , практичний психолог, керівник гуртка англійської мови. Організоване 4-разове якісне, збалансоване харчування. Заклад дошкільної освіти працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років “Дитина” Пріоритетний напрямок роботи закладу: фізкультурно –оздоровчий розвиток дітей дошкільного віку. Діє гурток англійської мови. Заняття гуртка проводяться два рази на тиждень. У закладі дошкільної освіти сучасна матеріально-технічна база. Функціонують методичний кабінет, музична зала, спортивна зала, кабінет психолога та фізіотерапевтичний кабінет.

Read More