“Радість” № 649 (Солом’янський район) – (044) 246-91-71

Заклад дошкільної освіти № 649 “Радість” – ясла -садок компенсуючого типу для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання. Проектна потужність – 12 груп на 220 дітей , розрахункова потужність 10 груп на 190 дітей. В ЗДО фактично виховується 202 дітей в 10 групах: 1 – старша ясельна, 2 – молодші, 2 – середні, 2 – старші, 2 – різновікові, 1- короткотривалого перебування. Режим роботи закладу 5-ти денний з 12-ти годинним перебуванням дітей(07.00 – 19.00). Харчування дітей 4-х разове. Прийом дітей у дошкільний заклад проводиться з 2-х років. Педагогічний колектив ЗДО № 649 “Радість” працює за Програмою виховання і навчання дітей від 2-х до 7-ми років “Дитина”. Здійснюють навчально – виховний процес в закладі 23 педагоги. Всі члени педагогічного колективу мають спеціальну педагогічну освіту: 17 мають вищу педагогічну освіту, 6- середню спеціальну. В закладі дошкільної освіти постійно проводиться робота по підвищенню рівня педагогічної майстерності вихователів. Щорічно, згідно графіку, педагоги проходять курсову перепідготовку і атестацію. Вищу категорію мають 7 педагогів, І категорію – 2 педагоги, ІІ категорію – 5 педагогів , категорію “Спеціаліст” – 9 педагогів. 1 педагог має звання “Старший вихователь”, 3 педагоги – звання “Вихователь – методист”. Очолює заклад директор Кравець Галина Пантелеймонівна – “Спеціаліст вищої категорії”. Головні пріоритетні напрямки роботи закладу: забезпечення повноцінного фізичного та психічного здоров’я, розвиток зв’язного мовлення , розвиток творчих здібностей у дітей, формування патріотичних почуттів у дошкільників, робота з батьками. В закладі дошкільної освіти проводяться додаткові освітні послуги: хореографія, живопис, логіка, англійська мова. А також використовуються інноваційні технології на заняттях та в повсякденному житті: нетрадиційний підхід до фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільних групах (використання методики Єфименка , настандартного спортивного обладнання на заняттях з фізичного виховання ); пісочна анімація; використання нестандартних методик по малюванню.

Read More