Заклад дошкільної освіти № 620 (Дарницький район) – (044)566-68-58

Заклад дошкільної освіти № 620 компенсуючого типу. У дитячому садку функціонують 12 груп, з них: • 2 групи для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу; • 2 групи для дітей з порушенням мовлення (ФФНМ); • 8 груп для дітей, що часто хворіють на неспецифічні захворювання верхніх дихальних шляхів. Потужність – 286 дітей. Режим роботи закладу з 07:00 год. до 19:00 год. Заклад дошкільної освіти № 620 проводить прийом дітей з 2-х річного віку. Харчування: 4-разове. Пріоритетний напрям роботи – впровадження здоров’язберігаючих технологій в умовах організованого дитинства, формування основ природодоцільної поведінки та основ здорового способу життя. Для роботи з дітьми в закладі сучасно обладнані: фізкабінет, інгаляторій, зал для проведення лікувальної фізкультури, стаціонарний басейн, в якому діти загартовуються, вчаться плавати, відкритий хлюпальний басейн, а також спортивний та музичний зали, кабінет психолога, LEGO-центр. Увага педагогічного колективу спрямована на розвиток дитячих обдарувань, здібностей, що їх природа заклала в кожну дитину. Здійснення гуманістичного підходу “навчання через гру” сприяє особистісному зростанню кожної дитини як успішної особистості. Дієвим засобом забезпечення цього напрямку роботи є впровадження програми “Безмежний світ гри з LEGO”. Заклад дошкільної освіти забезпечує широкі можливості для використання інноваційних технологій організації освітньої роботи, виховує дітей в атмосфері культури українського народу, надає кожній дитині в умовах навчально-ігрової співпраці з вихователем та однолітками можливість набуття власного досвіду пізнання, засвоєння важливих для успішної соціалізації життєвих правил. У дитячому садку працюють гуртки: “Театральна вітальня”, “Умілі рученята”, “Малючок-здоров’ячок”, “Маленькі мислителі”, “Веселі дельфінята”. Працюють 2 вчителі-логопеди, практичний психолог; зміцненням здоров’я дітей, їх фізичним розвитком опікуються інструктор з фізкультури, інструктор фізкультури з плавання; музично-естетичний розвиток здійснюють 2 музичні керівники.

Read More