спеціальний навчально-виховний комплекс № СНВК “Пізнайко” (Шевченківський район) – (044)483-64-96;

Спеціальний навчально-виховний комплекс “Пізнайко” Шевчекнківського раойну м. Києва. Потужність: 13 груп 135 місць. В установі функціонують: 9 груп дошкільного віку (діти з 2-х років) ; 4 класи початкової школи (1-4 класи) Режим роботи установити з 8:00 до 18:00 Працюють цілодобова та чергова групи. Списочний склад дітей не перевищує: – в дошкільних групах 10 осіб – в класах 12 осіб. Приймаються діти з двох років, на підставі витягу районної психолого-медико-педагогічної консультації та направлення районного управління освіти. Основний напрямок роботи: Всебічний розвиток дитини з патологією зору, адаптація до навколишнього середовища, соціальна інтеграція, шляхом лікувально-відновлювальної роботи та стабілізації її психофізіологічного розвитку. В СНВК “Пізнайко” 4-разове якісне, збалансоване харчування. В оздоровчій, літній період 5-разове. Навчально-виховний та лікувальний процес забезпечується висококваліфікованими спеціалістами: – вихователями – вчителями – вчителями –тифлопедагогами – вчителями – -логопедами – практичними психологам – соціальними педагогами – музичними керівниками -інструктором з фізичного виховання та ЛФК – вчителем музики – лікарем-офтальмологом. Заклад забезпечує безкоштовне апаратне лікування під постійним контролем лікаря – офтальмолога та медичних сестер оптометристок в сучасно обладнаному кабінеті охорони зору.​Педагоги сприяють повноцінному й різнобічному розвитку дошкільника, виховують його почуття, волю, інтелект, шляхом використання особистісно-орієнтованих технологій та інтегрованих методів навчання, реалізовують індивідуальний підхід до кожної дитини на заняттях.

Read More

СЗДО(ясла-садок) № 755 (Деснянський район) – (044)515-95-62

Заклад дошкільної освіти № 755 заснований в 1985 році, як спеціальний заклад для дітей з порушеннями зору функціонує з 1997 року. В закладі працює 12 спеціальних груп (1 група – раннього віку, 11 – дошкільного) в яких навчаються, виховуються та лікуються діти з амбліопією і косоокістю, гіперметропією, міопією, астигматизмом та іншими порушеннями зору. Зарахування до закладу проводиться рішенням РПМПК за направленням лікаря офтальмолога. Ефективність роботи закладу визначається тим, що в ньому поєднується тривала комплексна інтенсивна лікувально-відновлювальна робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дитини-дошкільника. Режим роботи закладу п’ятиденний, з 8.00 до 18.00. За запитом батьків організовано чергову групу з режимом роботи з 7.00 до 22.00. Колектив ефективно здійснює комплексний підхід до цілеспрямо- ваного навчання та всебічного розвитку дошкільників на основі врахування психічних особливостей кожної дитини. Спеціалісти закладу працюють у трьох основних напрямках: організаційно-педагогічна, лікувально-відновлювальна та корекційно-виховна робота. В опосередкованому розвитку зорових функцій провідна роль належить тифлопедагогу. Корекційна робота з дітьми направлена на відтворення та розвиток пізнавальних можливостей зорового аналізатора, дає змогу відтворити первинно порушені зорові функції, попереджує виникнення вторинних відхилень, формує у дітей з порушеннями зору компенсаторні способи сприйняття і таким чином готує базу для успішного навчання в школі. Лікувально-відновлювальна робота, метою якої є розвиток та збереження залишкового зору у дітей здійснюється медичними працівниками (лікарем-офтальмологом та медсестрами-ортоптистками). Діти з патологією зору в дошкільному віці не завжди вміють чути власну мову і мову оточуючих. Для компенсації зору виникає гостра потреба у досконалості слухового сприйняття. Тому на першому та наступних етапах проводимо логопедичну роботу по розвитку слухової та мовної уваги. Логопедичні заняття з дітьми проводяться диференційовано, з урахуванням стану зору дітей, мовлення, способів сприйняття та індивідуальних особливостей. Враховуючи специфіку роботи, заняття значний час проводиться індивідуально. В садочку працюють два досвідчених логопеди та практичний психолог. Необхідною умовою успіху у фізичному вихованні дітей із зоровою патологією є корекційно-компенсаторна його спрямованість, а саме: індивідуальний підхід (дозування фізичного навантаження відповідно до віку дітей, оптимальне визначення обсягу фізичного навантаження з урахуванням характеру та ступеня порушення зорової системи. В дошкільному закладі ефективно працюють гурток англійської мови та хореографії.

Read More

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) спеціального типу для дітей з порушеннями зору № 704 (Дарницький район) – (044) 565-12-49

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) спеціального типу для дітей з порушеннями зору № 704 знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького 30-А. Підпорядкований управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Діє з листопада 1992 року. Дошкільна установа є закладом суспільного навчання й виховання дітей віком від 2-ох до 7-ми років, основними завданнями якої є: надання корекційної та компенсаторної допомоги дітям з порушеннями зору різного ґенезу і складності, формування творчої особистості, становлення її фізичного, психічного і духовного здоров’я, розвиток інтелектуальних здібностей. Даний заклад щорічно відвідує до 217 дітей . Потужність закладу – 126 місць. Мовний режим ― український. Режим роботи ― 5-ти денний, з 7.00 до 19.00. Харчування – 3 рази на день. В своїй роботі колектив закладу дошкільної освіти № 704 керується законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, Статутом закладу дошкільної освіти № 704 а також нормативно-правовими документами в галузі освіти. Освітньо-виховний процес здійснювався за программою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», а також за програмою “Для дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу для дітей з вадами зору. В закладі функціонує 13 груп. В ЗДО працює: офтальмологічний кабінет; кабінети учителів-дефектологів та учителів-логопедів; практичного психолога; кімната пішохідних наук; «Кімната казок»; спортивна та музична зали; басейн; медичний кабінет; харчоблок, пральня тощо. В кожній групі створено осередки для ігрової діяльності, куточки природи, є місце для занять за власними інтересами. Групи забезпечені твердим та м’яким інвентарем, ігровим та методичним матеріалом. В 2014 році в закладі створений осередок народознавства, де діти поглиблюють знання про минуле життя та побут українського народу. В закладі працюють 44 педагоги. Спеціалісти: музичний керівник, керівник з фізичного виховання, вчителі-дефектологи (тифлопедагоги, логопеди, олігофренопедагог), практичний психолог, інструктор з плавання.

Read More

заклад дошкільної освіти № 381 (Дніпровський район) – (044)540-91-05

ЗДО № 381 компенсуючого типу для дітей з вадами зору. Працює з 1963 року. Проектна потужність закладу – 12 груп, функціонує 10 груп, з яких: • 1 група раннього віку – діти від 2-х до3-х років; • 9 груп дошкільного віку – діти від 3-х до 7 років. Діти зараховуються до закладу у порядку черговості їх електронного запису. У закладі дошкільної освіти приймаються діти з 2-х років. Прийом дітей здійснюється протягом календарного року на підставі: – заяви батьків або осіб які їх замінюють; – медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад; – довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення; – свідоцтва про народження; – висновку психолого-медико-педагогічної консультації, – направлення Дніпровського районного управління освіти. Освітній процес в нашому закладі дошкільної освіти забезпечують кваліфіковані вихователі, вчителі-дефектологи, практичний психолог, музичний керівник, інструктор з фізичного виховання, керівник гуртка англійської мови, керівник гуртка образотворче мистецтво та архітектура. Для лікування та корекції зору в закладі функціонує ортоптичний кабінет оснащений офтальмологічним обладнанням та медичною апаратурою. Лікар-офтольмолог регулярно проводить огляд дітей, призначає лікування, визначає зорове навантаження для кожної дитини. Медсестра ортоптистка виконує лікувальні процедури, згідно призначення лікаря, проводить оклюзію, слідкує за станом дітей. В закладі організовано якісне дієтичне 4-х разове харчування (безкоштовне). ЗДО працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років “Дитина” та “Програмою розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років” Основні напрямки роботи: організаційно-педагогічний, лікувально-відновлювальний та корекційно-виховний. В закладі дошкільної освіти № 381 сучасна матеріально-технічна база. Функціонує методичний кабінет, музичний та фізкультурний зали, кабінет психолога, ортоптичний кабінет.

Read More

Дошкільний навчальний заклад № 501 (Дніпровський район) – (044) 295-78-18; (044) 294-36-90

Заклад дошкільної освіти № 501 для дітей з порушенням зору. Заклад розпочав свою роботу у 1967 році. Проектна потужність 12 груп 220 дітей. Заклад розрахований на 10 груп 98 дітей. Діти зараховуються до закладу у порядку черговості їх електронного запису. У закладі дошкільної освіти приймаються діти з 2-х років. Прийом дітей здійснюється протягом календарного року на підставі: заяви батьків або осіб які їх замінюють; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад; довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження; висновку психолого-медико-педагогічної консультації, направлення Дніпровського районного управління освіти. Освітній процес в нашому закладі дошкільної освіти забезпечують кваліфіковані вихователі та спеціалісти: учителі-дефектологи, вчитель-логопед, практичний психолог, музичний керівник, інструктор з фізичного виховання, керівник гуртка англійської мови. В закладі дошкільної освіти працюють 9 груп для слабозорих дітей та 1 різновікова група для сліпих дітей. В закладі організовано якісне дієтичне 4-х разове харчування (безкоштовне). Заклад дошкільної освіти працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років “Дитина” та “Програмою розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років” Пріоритетним напрямом роботи є фізкультурно –оздоровчий, корекційно-розвивальний, лікувально-відновлюваний. Щоденно з дітьми організовуються групові та підгрупові заняття, спостереження, ігрова та тудова діяльність відповідно до вимог програми. Систематично проводяться розваги, свята. Тифлопедагогами щоденно проводиться корекційно-виховна робота за такими напрямками: – Розвиток зорового сприймання; – Розвиток соціально-побутового орієнтування; – Розвиток дрібної моторики; – Розвиток просторового орієнтування та мобільності; – Комунікативний розвиток. Для лікування та корекції зору в закладі функціонує ортоптичний кабінет оснащений офтальмологічним обладнанням та медичною апаратурою. Лікар-офтольмолог регулярно проводить огляд дітей, призначає лікування, визначає зорове навантаження для кожної дитини. Медсестра ортоптистка виконує лікувальні процедури, згідно призначення лікаря, проводить оклюзію, слідкує за станом дітей. У дошкільному закладі діє гурток з англійської мови для дітей середнього та старшого дошкільного віку. Заняття гуртка проводяться два рази на тиждень в другу половину дня. В закладі дошкільної освіти № 501 сучасна матеріально-технічна база. Функціонує методичний кбінет. музичний та фізкультурний зали, кабінет психолога, кабінет вчителя – логопеда, ортоптичний кабінет.

Read More

Дошкільний навчальний заклад № 219 (Святошинський район) – (044)405-61-77

Заснований у 1969 році. Як спеціальний для дітей з порушенням зору функціонує з 1980р. Режим роботи дошкільного закладу – п’ятиденний. Для зручності батьків є група для цілодобового перебування дітей та короткотривала. До послуг малят: музичний та спортивний зали, кабінети тифлопедагогів, дефектолога, лінгафонний кабінет, кімната релаксації англійської мови, психолога та логопеда. Для лікування дітей по зору спеціально обладнані кабінет охорони зору, тифлокомплекс.

Read More

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 11 (Шевченківський район) – (044)236-32-13

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №11 Шевченківського району м.Києва розрахований на 62 дітей. В заклад приймаються діти з двох років. В закладі 4 групи: 2 з них для дітей загального розвитку та 2 групи компенсуючого типу для дітей з вадами зору. Основний напрямок роботи: фізичний розвиток дітей, впровадження здоров’язберігаючих технологій. Режим роботи закладу: 1 група з 8.00 до 18.30; 3 групи з 7.00 до 19.00. В ДНЗ № 11 4-х разове харчування для сеціальних груп та 3-х разове харчування для дітей, що перебувають в групах загального розвитку. Враховуються медичні показники та побажання батьків щодо харчування дітей. В закладі працює соціальний педагог, практичний психолог, вчителі-дефектологи. Додаткових освітніх послуг та гуртків немає. Педагоги сприяють повноцінному й різнобічному розвитку дошкільника, виховують його почуття, волю, інтелект, шляхом використання особистісно-орієнтованих технологій та інтегрованих методів навчання, реалізовують індивідуальний підхід до кожної дитини на заняттях шляхом розподілу групи на підгрупи за рівнем розвитку дітей.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 273 (Печерський район) – (044)285-02-20; (044) 285-02-22

Текстовий опис дитячого садку ЗДО №273 cпеціального типу для дітей з вадами зору та вадами мовлення,проекта потужність закладу 6 груп – 91 дитина. Режим роботи : 07:00 – 19:00 Приймаються діти з 2-х років за направленням психолого-медико-педагогічної комісії. 2 групи логопедичні, де діти приймаються з 4 років з діагнозом фонетико-фонематичне недорозвинення мови , 4групи зорові де діти приймаються з двох років з амбліопією та косоокістю, а також з формами зорової недостатносі . Пріорітетний напрямок роботи: «Педагогічні практики адаптивної освіти дошкільників». В ЗДО № 273 організоване 4-разове якісне, збалансоване харчування. Компенсаторно-лікувальна робота здійснюється в тісному зв’язку всього колективу: завідуючої ЗДО, методиста, тифлопедагога, логопедів, вихователів, лікаря – офтальмолога, медсестри — ортоптистки, музичного керівника, інструктора з фізичного виховання, психолога, соціального педагога.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 49 (Оболонський район) – (044)418-68-32

Заклад дошкільної освіти (ясла-сад) компенсуючого типу, спеціальний №49 Оболонського району м. Києва. Напрямки роботи: -організаційно-педагогічний (діагностування; особистісно- диференційований підхід); -лікувально-відновлювальний (розвиток залишкового зору, охоронний режим); -корекційно-розвивальний (формування компенсаторних способів пізнавальної та трудової діяльності, корекція відхилень розвитку дітей, попередження можливих вторинних відхилень розвитку дітей) . Педколектив працює за програмою “Дитина” та програмою для закладів дошкільної освіти (груп) компенсуючого типу для дітей з порушенням зору. Режим роботи закладу з 7.00 до 19.00. В ЗДО створені оптимальні умови для розвитку дітей з порушенням зору, забезпечується соціальна реабілітація дітей, що мають зорові порушення. З дітьми працюють кваліфіковані спеціалісти: тифлопедагоги, логопеди, психологи, лікар-офтальмолог, лікар-терапевт. Приймаються діти з 2-х років при наявності направлення РУО.

Read More

Ялинка № 72 (Подільський район) – (044)460-96-05;

Заклад дошкільної освіти № 72 ( дитячий садок компенсуючого типу (спеціальний) для дітей з порушеннями зору) В закладі 12 груп. Основний напрямок роботи: лікувально-відновлювальна та корекційна робота з дітьми, які мають порушення зору. Завдання закладу – створення комфортних умов для гармонійного розвитку дітей, що мають порушення зору. Пріорітетні напрямки роботи: корекційно-виховний, лікувально-відновлювальний, організаційно-педагогічний; потужність – 144 місць; режим роботи: 7.00-19.00, працює цілодобова група; харчування: трьохразове (сніданок, обід, вечеря), в закладі працюють: лікар-офтальмолог, медичні сестри-ортоптистки, вихователь-методист, практичний психолог, вчитель-логопед, вчителі – тифлопедагоги, вихователь з фізичної культури, музичні керівники; заклад співпрацює з LEGO Foundation

Read More