Дошкільний заклад освіти № 654 (Солом’янський район) – 457-65-53; 457- 94 – 15

Дошкільний заклад освіти № 654 загального розвитку із спеціальними групами для дітей з особливими освітніми потребами (затримка психічного розвитку) . Режим роботи закладу 12 годин (групи 10,5 годин, та з 12 год режимом роботи). Прийом дітей здійснюється з двох років, за електронною чергою . Комплектування спецільних груп відбувається за направленням районного управління освіти при наявності висновку психолого-педико-педагогічної консультації. В закладі функціонують 12 груп.(з них 2 групи раннього віку, 2 спеціальні) Пріорітетний напрямок роботи – збереження та зміцнення здоров’я дітей шляхом впровадження здоров’язберігаючих технологій та здійснення корекційної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку. Організоване 3-разове збалансоване харчування згідно “Інтрукції з організації харчування дітей в дошкільних закладах” Працюють досвідчені вихователі, молоді спеціалісти, музичний керівник, інструктор з фізичної культури. Для забезпечення потреб дітей з особливими освітніми потребами працюють вчителі-дефектологи, вчитель-логопед. За бажанням батьків діти можуть отримувати додаткові освітні послуги.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 192 (Дніпровський район) – (044)559-05-18

Заклад дошкільної освіти № 192 загального типу . Заклад розпочав свою роботу у 1966 році. Проектна потужність 12 груп – 220 дітей. В дошкільному навчальному закладі функціонує 11 груп- 309 дітей – 3 групи раннього віку – 8 груп дошкільного віку . Діти зараховуються до закладу у порядку черговості їх електронного запису. У заклад дошкільної освіти приймаються діти з 2-х років. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі: * Заяви батьків, або осіб, які їх замінюють; *медичної довідки ( форма № 026/о) з висновками про стан здоров’я дитини і рекомендаціями щодо подальшого спостереження за дитиною, довідки ( форма 063/о) про профілактичні щеплення; даних лабораторних досліджень; * довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення; * свідоцтва про народження. З дітьми у дошкільном закладі працюють вихователі, музичні керівники, інструктор з фізичного виховання, практичний психолог, керівник гуртка. У закладі організовано повноцінне 3-х разове харчування. ЗДО працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років “Дитина”. Пріоритетним напрямком роботи педагогічного колективу є пізнавальний розвиток. В дошкільному навчальному закладі діє гурток театралізованої діяльності «Казковий чудо світ». За бажанням батьків надаються додаткові освітні послуги ( англійська мова, логічний клубочок). У дошкільному закладі сучасна матеріально-технічна база. Функціонують методичний кабінет, спортивна зала, музична зала, кабінет практичного психолога.

Read More

Веселинка № 383 (Солом’янський район) – (044)4571800;

Дошкільний навчальний заклад № 383 “Веселинка” комбінованого типу із спеціальними групами для дітей з порушеннями мовлення. Планова потужність – 155 місць, фактична потужність 201 дитина. Пріорітетні напрямки роботи: корекційно-розвивальна робота з дітьми з вадами мовлення іноваційними методами навчання та розвиток творчих здібностей дошкільників засобами мистецької діяльності. Працює гурток ЛЕГО конструювання. Режим роботи закладу – 12-годинний з 3-х разовим харчуванням. В ДНЗ працює 22 педагога, з них 2 вчителя-логопеда, 2 вчителя-дефектолога, 1 музичний керівник, 1 інструктор з фізкультури, 1 керівник гуртка. Прийом дітей здійснюється з 2-х років.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 423 (Шевченківський район) – (044)456-03-20; (044)456-02-63;

Заклад дошкільної освіти № 423 Шевченківського району м.Києва проекетна потужність – 9 груп на 170 місць, пріоритетний напрям роботи – розвиток мовлення дітей, режим роботи – з 7.00 до 19.00 . В закладі організовано 3-х разове якісне, збалансоване харчування.Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється з 2- х років. Освітньо-виховну роботу проводять вихователі, практичний психолог, музичні керівники, інструктор з фізкультури. Колектив дошкільного закладу своїм пріоритетним завданням вважає всебічний розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, формування у дитини моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду. Надає платні додаткові освітні послуги ( англійська мова, хореографія, логопед, театральна діяльність), співпрацюючи з підготовчою школою”Лелека”.

Read More

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 706 (Дарницький район) – 38044566-30-55;

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №706 Дарницького району м.Києва є закладом для дітей віком від двух до шести (семи) років, де забезпечується догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Проектна потужність дитячого садка – 110 місць (6 груп загального розвитку ). Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване триразове харчування дітей. Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом календарного року. Щоденний графік роботи: з 7.00 до 19.00. Із вихованцями працюють наступні спеціалісти: вихователі, практичний психолог, інструктор з фізичної культури, музичний керівник. Заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами: фізкультурно-оздоровчий, екологічний, художньо-естетичний. З метою розвитку творчої активності дітей функціонує гурток з образотворчого мистецтва “Веселкові барви”. Надаються додаткові освітні послуг з англійської мови, хореографії, художньої діяльності.

Read More

ЗДО №34 “Оріяна” № 34 (Деснянський район) – (044)530-01-31;

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 34 «Оріяна» загального розвитку це заклад, який створює найяскравіші, найоптимальніші умови для повноцінного розвитку дошкільників; задоволення пізнавальних потреб, інтересів, нахилів і здібностей, обдарувань і талантів; сприяє становленню моральних засад; виховує загальнолюдські ідеали добра, справедливості, рівності, свободи, демократії, честі, прав людини. Завдання закладу – якісна підготовка дітей до школи, створення комфортних умов для гармонійного розвитку дітей.​ У закладі ​12 груп дошкільного віку від 2 до 6 років, працює цілодобова група. Навчально-виховний процес здійснюється за державною програмою виховання і навчання дітей дошкільного віку «Дитина». Пріоритетний напрям роботи патріотичне виховання. В закладі працює басейн. З дітьми працюють висококваліфіковані педагоги з середньою спеціальною та вищою освітою, працює психолог, інструктор фізвиховання. Педагоги сприяють повноцінному й різнобічному розвитку дошкільника, виховують його почуття, волю, інтелект, шляхом використання особистісно-орієнтованих технологій та інтегрованих методів навчання, реалізовують індивідуальний підхід до кожної дитини. 2018-2019 навчальний рік заклад бере участь в апробації регіональної парціальної програми «Я киянин». В закладі 3-разове якісне, збалансоване харчування. Набір в заклад проводиться з 2 років . Дні та часи прийому завідувача: Вівторок з 14:00 до 18:00; Четвер з 10:00 до 13:00.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 118 (Голосіївський район) – (044)288-06-88;

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №118 комунальної форми власності, загального розвитку приймає дітей віком від 2 до 6 (7) років. За проектною потужністю розрахований на 4 групи, 75 місць. Працює 1 група для дітей раннього віку (третій рік життя), 3 дошкільні групи ( четвертий – шостий (сьомий) рік життя). Графік роботи закладу – 12 годин з 7.30 до 19.30. Для дітей організоване 3-х разове якісне, збалансоване харчування, можлива організація дієтичного харчування за показаннями лікаря. Заклад дошкільної освіти працює у відповідності до Базового компонента дошкільної освіти, за освітньою програмою для дітей від двох до семи років “Дитина”. В закладі є естетично обладнані музична та спортивна зали. В кожній групі створене предметно-розвивальне середовище відповідно віку дітей.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 334 (Солом’янський район) – (044 ) 408-21-54;

Заклад дошкільної освіти № 334 (ясла-садок) загального типу.Проектна потужність – 6 груп, 110 дітей.Одна група ясельна,п’ять – садових. Пріорітетний напрямок роботи – фізкультурно-оздоровча робота. Режим роботи закладу: 7.00 – 19.00. В закладі дошкільної освіти якісне і збалансоване 3-х разове харчування. В оздоровчий літній період – 4-х разове. Приймаються діти з двох років. ЗДО №334 має спільну діяльність з НВЗОШЛ “Обдаровання”,є групи з додатковими платними послугами.Працює басейн.Два раза на тиждень діти відвідують заняття з плавання. Адреса: 03124, місто Київ ,вулиця Героїв Севастополя,3. Телефон: (044) 408-21-54

Read More