Заклад дошкільної освіти № 348 (Шевченківський район) – (044)484 52 83

Заклад дошкільної освіти (ясла – садок) №348 побудований у 1963 році. Проектна потужність 8 груп на 150 дітей. Розрахункова потужність 8 груп; 180 дітей. Дві групи раннього віку для дітей до 3-х років; шість груп для дітей з 3-х до 6 років. Заклад дошкільної освіти загального розвитку. Режим закладу: пятиденний, 12 годин: з 07:00 до 19:00. В закладі є музикально – фізкультурна зала, кабінет практичного психолога. Працює 20 педагогів та 22 працівників технічного персоналу. Освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється в межах Базового компоненту дошкільної освіти та реалізовується відповідно до вимог Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та навчально – методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України. В ході організації різноманітних видів діяльності педагоги сприяють розвитку творчих здібностей кожної особистості. Створення здоров’язберігаючого освітнього середовища як запорука успішності життя дитини в сучасному суспільстві.

Read More