Заклад дошкільної освіти № 485 (Дніпровський район) – (044)295-17-31

Заклад розпочав свою роботу у 1966 році. Проектна потужність закладу 12 груп – 220 дітей. Функціонує 10 груп. Діти зараховуються до закладу у порядку черговості їх електронного запису. У заклад дошкільної освіти приймаються діти з 2-х років. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі: – Заяви батьків або осіб,які їх замінюють; – медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря,що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад; – довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення; – свідоцтво про народження. Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) комбінованого типу додатково додається: – висновок психолого-медико-педагогічної консультації; – направлення Дніпровського районного управління освіти. З дітьми у закладі дошкільної освіти працюють – вихователі, вчителів-логопедів, музичні керівники, інструктор з фізичного виховання,практичний психолог. У закладі дошкільної освіти працюють групи : 5 груп – для дітей з порушеннями мови (4 групи з загальним недорозвитком мовлення; 1 група – з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення) і 5 груп для дітей загального розвитку, з них 1група для дітей раннього віку. У закладі організовано якісне 3х разове харчування в групах для дітей загального розвитку , в групах для дітей з порушеннями мови – 4х разове, безкоштовне харчування. ЗДО працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років “Дитина”. Пріорітетним напрямком роботи є розвиток комунікативної компетентності у дітей раннього та дошкільного віку. В спеціалізованих групах вчителями – логопедами здійснюється корекційно-розвивальна робота з дітьми з порушеннями мови. У закладі дошкільної освіти сучасна матеріально-технічна база. Функціонують методичний кабінет, музичний,фізкультурний зали, кабінет психолога.

Read More