Заклад дошкільної освіти № 748 (Солом’янський район) – (044)275-31-66;

Комунальний Заклад дошкільної освти № 748. Потужність 6 груп – 110 дітей. Основний напрямок роботи: фізкультурно-оздоровчий, комунікативно-мовленнєвий, художньо-естетичний, конструктивно-будівельний. Завдання закладу – якісна підготовка дітей до навчання у загальноосвітньому навчальному закладі, створення комфортних умов для гармонійного розвитку дитини, її особистісного становлення, творчої самореалізації, фізичного, розумового і духовного розвитку відповідно до задатків, нахилів, здібностей та індивідуальних потреб дитини; формування життєвої компетентності дошкільника. Працюємо за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина». «Впевнений старт». У закладі створено сприятливі умови для забезпечення фізичного, психічного та духовного розвитку, емоційно-психологічного спілкування, гармонійного єднання з природою, розвитку творчих здібностей та інтересів дитини. Проводиться логіко-математична гурткова робота. Режим роботи закладу: 7.00 – 19.00. Збалансоване, якісне 3 разове харчування . У закладі працюють спеціалісти: психолог, музичний керівник, інструктор з фізичної культури, медична сестра. Приймаються діти з двох років. Надаються додаткові освітні послуги за бажанням батьків: англійська мова, хореографія, художня студія. Спільними зусиллями держави, осітян та батьків ми і надалі будемо створювати належні умови, затишок та казковий світ дитинства. Адреса: м. Київ 03110, вул. Олексіївська, 9. Телефон: 2753166

Read More

Заклад дошкільної освіти № 712 (Солом’янський район) – (044)248-82-85;

ЗДО № 712 – Ясла – садок. Потужність – 6/148 місць. Пріоритетні напрямки роботи: • Продовжувати створювати умови для збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, виховувати позитивне емоційно – ціннісне ставлення до здорового способу життя, сприяти розвитку самостійності та творчості в руховій сфері шляхом покращення організації Днів здоров‘я в усіх вікових групах. • Продовжувати формувати у дітей інтересу до праці в природі, виховуючи дбайливе ставлення до живої природи, вміння і навички з догляду за рослинами і тваринами, вміння правильно користуватися знаряддями праці. • Удосконалювати організацію ефективної взаємодії з сім’ями вихованців, з метою підвищення психологічної та педагогічної культури батьків, використовуючи спадщину В. О. Сухомлинського. Режим роботи: 7.00 – 19.00. Харчування 3-х разове. Спеціалісти: музичний керівник, інструктор з фізкультури, психолог. Прийом дітей з 2-х років. Додаткові послуги: підготовка до школи, англійська мова, хореографія.

Read More

№ 651 (Солом’янський район) – (044)245 85 29

м Київ, вул. Донецька ,13 – А; тел. 245-85-29. Режим роботи закладу: 7.00 – 19.00Приорітетний напрямок:”Гуманізація навчально-виховного процесу, соціалізація дитини, особистісний підхід в аспектах екологічного та фізичного виховання.”3 разове якісне, збалансоване харчування. В оздоровчій, літній період3-разове+сік,фрукти.Враховуються медичні показники та побажання батьків щодо харчування дітей.Приймаються діти з 1 року 6 місяців до 6 років.Спеціалісти: фізичний інструктор, музичний керівник, практичний психолог.Педагоги сприяють повноцінному й різнобічному розвитку дошкільника, виховують його почуття, волю, інтелект, шляхом використання особистісно-орієнтованих технологій та інтегрованих методів навчання, реалізовують індивідуальний підхід до кожної дитини на заняттях шляхом розподілу групи на підгрупи за рівнем розвитку дітей.

Read More

“Радість” № 649 (Солом’янський район) – (044) 246-91-71

Заклад дошкільної освіти № 649 “Радість” – ясла -садок компенсуючого типу для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання. Проектна потужність – 12 груп на 220 дітей , розрахункова потужність 10 груп на 190 дітей. В ЗДО фактично виховується 202 дітей в 10 групах: 1 – старша ясельна, 2 – молодші, 2 – середні, 2 – старші, 2 – різновікові, 1- короткотривалого перебування. Режим роботи закладу 5-ти денний з 12-ти годинним перебуванням дітей(07.00 – 19.00). Харчування дітей 4-х разове. Прийом дітей у дошкільний заклад проводиться з 2-х років. Педагогічний колектив ЗДО № 649 “Радість” працює за Програмою виховання і навчання дітей від 2-х до 7-ми років “Дитина”. Здійснюють навчально – виховний процес в закладі 23 педагоги. Всі члени педагогічного колективу мають спеціальну педагогічну освіту: 17 мають вищу педагогічну освіту, 6- середню спеціальну. В закладі дошкільної освіти постійно проводиться робота по підвищенню рівня педагогічної майстерності вихователів. Щорічно, згідно графіку, педагоги проходять курсову перепідготовку і атестацію. Вищу категорію мають 7 педагогів, І категорію – 2 педагоги, ІІ категорію – 5 педагогів , категорію “Спеціаліст” – 9 педагогів. 1 педагог має звання “Старший вихователь”, 3 педагоги – звання “Вихователь – методист”. Очолює заклад директор Кравець Галина Пантелеймонівна – “Спеціаліст вищої категорії”. Головні пріоритетні напрямки роботи закладу: забезпечення повноцінного фізичного та психічного здоров’я, розвиток зв’язного мовлення , розвиток творчих здібностей у дітей, формування патріотичних почуттів у дошкільників, робота з батьками. В закладі дошкільної освіти проводяться додаткові освітні послуги: хореографія, живопис, логіка, англійська мова. А також використовуються інноваційні технології на заняттях та в повсякденному житті: нетрадиційний підхід до фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільних групах (використання методики Єфименка , настандартного спортивного обладнання на заняттях з фізичного виховання ); пісочна анімація; використання нестандартних методик по малюванню.

Read More

Загальноосвітний навчальний заклад І-ІІ ступенів “Навчально-реабілітаційний центр” № НРЦ17 (Солом’янський район) – (044)242-09-97, (044)242-27-01

Для дітей з важкими вадами мови. Для отримання запрошення необхідно мати направлення районного управління освіти та висновок психолого-медеко педагогічної консультації.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 687 (Солом’янський район) – (044) 457-65-75;

Заклад дошкільної освіти № 687 розпочав свою роботу 1961 році. Загального типу; Проектна потужність 170 місць.; 3 – разове збалансоване, якісне харчування. В закладі працює 9 груп ; Режим роботи закладу – 2 групи- 07.00- 19.00 ; 7 груп – 7.30.- 18.00 ; Приймаються діти з двох років; В закладі працює психолог,інструктор з фізкультури,музичний керівник. Пріоритетний напрямок роботи – зміцнення та охорона здоров”я дітей , екологічне виховання, логіко – математичний напрямок ; якісна підготовка дітей до школи, створення комфортних умов для гармонійного розвитку дітей. Щоденно з дітьми організовуються групові та підгрупові заняття, спостереження , ігрова діяльність. Систематично проводяться розваги, виставки, свята. Педагоги в нашому садочку працюють творчо з натхненням.

Read More

Сонечко № 396 (Солом’янський район) – (044)497-53-57;

Заклад дошкільної освіти №396 ”Сонечко” розташований за адресою: ул. М. Василенка 12-Б,Солом’янський район, м. Київ ,03124. Заклад є комунальною формою власності. У закладі функціонує сім груп: дві групи раннього віку і п’ять садових груп, приймаються діти до закладу з двох років .Режим роботи закладу п’ятиденний: чотири групи – з 10.5 годинним перебуванням; три групи – з 12 годинним перебуванням. Мова навчання – українська. Враховуючи сучасні вимоги до виховання всебічно розвиненої особистості, педагоги вивчають і впроваджують новітні педагогічні технології, накопичують педагогічний досвід, що сприяє активізації, урізноманітненню навчально – виховної роботи з дітьми. Головним завданням – є виховання здорової та життєво компетентної особистості. Виховна робота ґрунтується на загальнолюдських цінностях, національних традиціях, принципах честі, гідності та формуванні самодостатньої творчої особистості;створення комфортних умов для гармонійного розвитку дітей. Основний напрямок роботи: Художньо-естетичний розвиток дітей. Працюємо за освітньою програмою для дітей від 2 до7 років ”Дитина” В ЗДО № 396 3-разове якісне, збалансоване харчування. В оздоровчій, літній період 4-разове.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 350 (Солом’янський район) – (044) 242-12-63

Заклад дошкільної освіти № 350 (ясла-садок) загального розвитку належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва. Адреса дошкільного навчального закладу № 350: 03087, місто Київ, вул. Антонова 12-А. Телефон: 242 12 63 E-mail: [email protected] Режим роботи: з 7.00 до 19.00 Заклад дошкільної освіти розрахований на 6 груп (110 місць). Групи комплектуються за віком для дітей від 2 до 6 років. Функціонують 2 групи для дітей раннього віку (від 2 до 3 років), 2 групи молодшого дошкільного віку (від 3 до 4 років), 1 група середнього дошкільного віку (від 4 до 5 років), 1 група старшого дошкільного віку (від 5 до 6 років). З дітьми працюють досвідчені, кваліфіковані, творчі педагоги – вихователі, музичний керівник, логопед, практичний психолог. За бажанням батьків діти відвідують додаткові заняття з хореографії, англійської мови, театральної діяльності. Основний напрямок роботи педагогічного колективу – розвиток творчих та пізнавальних здібностей кожної дитини. В дошкільному закладі 3-разове різноманітне, збалансоване харчування.

Read More