Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 11 (Шевченківський район) – (044)236-32-13

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №11 Шевченківського району м.Києва розрахований на 62 дітей. В заклад приймаються діти з двох років. В закладі 4 групи: 2 з них для дітей загального розвитку та 2 групи компенсуючого типу для дітей з вадами зору. Основний напрямок роботи: фізичний розвиток дітей, впровадження здоров’язберігаючих технологій. Режим роботи закладу: 1 група з 8.00 до 18.30; 3 групи з 7.00 до 19.00. В ДНЗ № 11 4-х разове харчування для сеціальних груп та 3-х разове харчування для дітей, що перебувають в групах загального розвитку. Враховуються медичні показники та побажання батьків щодо харчування дітей. В закладі працює соціальний педагог, практичний психолог, вчителі-дефектологи. Додаткових освітніх послуг та гуртків немає. Педагоги сприяють повноцінному й різнобічному розвитку дошкільника, виховують його почуття, волю, інтелект, шляхом використання особистісно-орієнтованих технологій та інтегрованих методів навчання, реалізовують індивідуальний підхід до кожної дитини на заняттях шляхом розподілу групи на підгрупи за рівнем розвитку дітей.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 26 (Шевченківський район) – (044)279-86-59

Заклад дошкільної освіти № 26 загального розвитку для дітей віком від 2 до 6(7) років. Розрахований на 4 групи, 75 місць. Пріоритетним напрямком роботи закладу є гуманітарний та розвиток творчих здібностей дітей. Заклад працює за: п’ятиденним режимом роботи протягом дванадцяти годин. Вихідні дні : субота, неділя, святкові дні. Щоденний графік роботи закладу: з 8.00 до 20.00. У закладі встановлено трьохразове харчування. У закладі працюють практичний психолог, музичний керівник, інструктор з фізкультури. Прийом дітей проводиться з двох років. В наявності додаткові освітні послуги, які здійснюються приватним підприємством”Підготовча школа ” Лелека””.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 54 (Шевченківський район) – (044)-278-08-32

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) розраховано на 4 групи, 75 місць (за проектом). Заклад організовує освітній процес за такими приорітетними напрямами: гуманітарний, розвиток творчих здібностей дітей. Працюємо за п’ятиденним робочим тижнем протягом року. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. Щоденний графік роботи Дошкільного закладу: з 07.30 до 19.30. Щоденний графік роботи груп Дошкільного закладу: 4 групи – з 07.30 до 19.30. Харчування дітей у Дошкільному закладі організовується відповідно до Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, норм харчування у дошкільних навчальних закладах. У Дошкільному закладі діє такий порядок забезпечення продуктами харчування: Дошкільний заклад забезпечується продуктами харчування організаціями, що постачають продукти, згідно договорів, що укладені Управлінням освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. У дошкільному закладі встановлено триразове харчування. Контроль за організацією та якістю харчування, закладанням продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та завідувача Дошкільного закладу. Учасниками освітнього процесу у Дошкільному закладі є: завідувач, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів. На посаду педагогічного працівника Дошкільного закладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме: освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра. Прийом дітей до Дошкільного закладу проводиться з 2-х років. Додаткові освітні послуги проходять: У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: (виховання і навчання дітей дошкільного віку, корекція їх психологічного і фізичного розвитку).

Read More

Заклад дошкільної освіти № 35 (Шевченківський район) – (044)272-41-01;

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА – САДОК) № 35 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА – загального розвитку. Засновником та власником Дошкільного закладу є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступають Київська міська рада та уповноважені нею органи. Засновник здійснює фінансування Дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей. Головною метою Дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Діяльність ЗДО направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. Приміщення закладу розраховано на 4 груп, 75 місць (за проектом).Групи комплектуються за віковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють .Наповнюваність груп дітьми визначається відповідно до нормативів наповнюваності, передбачених чинним законодавством України У ЗДО визначено українську мову навчання і виховання дітей. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється у межах Базового компоненту дошкільної освіти та реалізується згідно з програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України. В закладі надаються додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, за письмовою згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 74 (Шевченківський район) – (044)443-70-17;

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 74 Шевченківського району м. Києва побудований у 1962 році з проектною потужністю 6 груп на 110 місць. Функціює 7 груп : різновікова група для дітей із загальним недорозвитком мовлення (11 дітей); різновікова група для дітей з розумовою відсталістю (8 дітей); перша молодша група (16 дітей), друга молодша група (26 дітей), середня група (26 дітей) та старша група (20 дітей), старша група короткотривалого перебування дітей (3 дітей). Пріоритетним напрямком освітнього процесу є розвиток творчих здібностей дітей. Режим роботи дошкільного навчального закладу: 2 групи – 12.00 годин ( з 7.00 до 19.00), 4 групи – 10.5 годин ( з 7.30 до 18.00), 1 група – короткотривала ( з 8.30 до 12.30). В закладі встановлений 3-х разовий режим харчування для груп дітей загального розвитку, а для дітей спеціальних груп – 4-х разовий режим харчування. Прийом дітей проводиться з двох років на підставі заяви батьків, копії свідоцтва дитини про народження, медичної довідки про стан здоров’я дитини, витягу з протоку засідання психолого-медико-педагогічної консультації, направлення Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації ( для дітей спеціальних груп). В закладі працює вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, практичний психолог, соціальний педагог. Додаткових освітніх послуг немає.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 130 (Шевченківський район) – (044)483-73-94;

Дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок) № 130 Шевченківського району м. Києва. Проектна потужність: 6 груп, 115 місць. Діяльність дошкільного навчального закладу ( ясла-садок) № 130 направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психологічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та ннахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижднем протягом року. Вихідні дні: субота, неділля, святкові дні. Щоденний графік роботи з 07:00 до 19:00. У ДНЗ встановлено трьохразове харчування. В закладі процюють такі спеціалісти: прсактичний психолог, музичний керівник, інструктор з фізкультури. Групи комплектуються за віковими ознаками. В групу раннього віку з двох років до трьох років, на умовах короткотривалого перебування – з двох років шести місяців. Додаткові освітні послуги у закладі не надаються. В дошкільному закладі здійснюється інноваційна діяльність за курсом “Культура добросусідства” на створенням програми “Український віночок. Київ”.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 431 (Шевченківський район) – (044)456-23-74;

В закладі функціонує 10 садових груп з денним режимом перебування дітей: 2 групи, режим роботи яких становить 10,5 годин та 8 груп з 12-годинним перебуванням дітей. Завдання закладу – створення комфортних умов для гармонійного розвитку дітей дошкільного віку. Освітній процес організований за такими пріоритетними напрямками:музично – естетичний, екологічний, фізкультурно – оздоровчий. В дошкільному закладі забезпечено 3-х разове харчування. Педагоги сприяють повноцінному й різнобічному розвитку дошкільника, виховують його почуття, волю, інтелект, шляхом використання особистісно-орієнтованих технологій та інтегрованих методів навчання, реалізовують індивідуальний підхід до кожної дитини на заняттях шляхом розподілу групи на підгрупи за рівнем розвитку дітей. Прийом дітей здійснюється з 2-х років. В закладі надаються додаткові освітні послуги за напрямками «Англійська мова» та «Ритміка».

Read More

Навчально-виховний комплекс з поглибленим вивченням англійської мови “Кияночка” Шевченківського району міста Києва № СНВК “Кияночка” (Шевченківський район) – тел.: (044) 456-54-92 факс: (044) 456-13-69

Навчально-виховний комплекс з поглибленим вивченням англійської мови «Кияночка» Шевченківського району міста Києва – лідер сучасної освіти. На сьогоднішній день – це 6 дошкільних груп та 6 класів школи І ступеню. Всі приміщення закладу відповідають державним санітарним нормам, озеленені, затишні, мають виражену індивідуальність, оформлені з естетичним смаком. Режим роботи установи – 12 год. ( 07:30 -19:30) для дошкільників. В Навчально-виховному комплексі “Кияночка” 3-и разове якісне, збалансоване харчування, контроль за яким здійснює старша медична сестра. В заклад приймаються діти з 3-х років. ВІЗІЯ ЗАКЛАДУ: Навчально-виховний комплекс, сформований колективом талановитих і компетентних педагогів, об”єднаних любов”ю до дітей, креативністю і відкритістю до нового. МІСІЯ: Формування гармонійної особистості дитини шляхом комфортного навчання, виховання і розвитку її природних здібностей. ЗАДАЧІ: розкривати і розвивати потенціал дітей; – навчати вчитися, мислити і творити нові ідеї; – виховувати патріотів своєї країни і міста. ПРИОРІТЕТИ РОЗВИТКУ: – запровадження інновацій в навчально-виховний процес ; – розвиток персоналу та корпоративної культури; – удосконалення матерально-технічного та інформаційно-комунікаційного середовища. ПРОФІЛЬ НАШОГО ВИПУСКНИКА: творча, критично мисляча, гармонійно розвинена особистість, здатна єфективно впроваджувати набуті знання і уміння в подальшому навчанні. Основні напрямки роботи закладу:  «Говоримо англійською» (з 3-х років);  «Інформаційні технології в роботі з дошкільниками та молодшими школярами»;  «Музейна педагогіка»;  «Від екології природи до екології душі»;  «Від родини до дитини». В закладі організована гурткова робота, для проведення якої створені необхідні умови: предметно-розвиваюче середовище, розроблені програми і навчально-тематичні плани.Діють такі гуртки: «Народознавство»; «Спортивні розваги»; «Англійська мова»; «Творча майстерня»; «Інтелектуальна скарбничка» (логіка); «Логоритміка».

Read More

Заклад дошкільної освіти № 173 (Шевченківський район) – (044) 443 4911

Заклад дошкільної освіти № 173 Шевченківського району м. Києва – дитячий заклад загального типу комунальної форми власності. Заклад атестований з відзнакою в 2014 році (наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30. 12. 2014 № 654, протокол від 25. 12. 2014). Адреса закладу: вул. І. Турчина, 3-а, Київ, 04128. Телефон/факс (044) 443 4911. E-mail: [email protected] Режим роботи закладу п’ятиденний, 12-годинний. Потужність – 5 дошкільних груп. Харчування триразове. Освітньо-виховний процес здійснюється українською мовою. До закладу приймаються діти з 3 років.

Read More

Заклад дошкільної освіти № 78 (Шевченківський район) – (044) 289-61-24

Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 78 Шевченківського району м. Києва. Дошкільний заклад загального типу, розрахований на 2 групи, проектна потужність 35 місць, функціонують 3 групи загального розвитку: одна група (молодшо-середня) – різновікова; дві групи старшого віку, одна з них знаходиться в ЗНЗ № 53. Навчально-виховний процес Дошкільного закладу здійснюється у межах Базового компоненту дошкільної освіти, пріорітетним напрямом є співпраця з музеями міста Києва, робота з дітьми проводиться за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років “Дитина”. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом року, вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. Щоденний графік роботи Дошкільного закладу: 2 групи (12 годин) – з 7.30 до 19.30; 1 група короткотривалого перебування (4 години) – з 8.30 до 12.30. В ЗДО № 78 встановлено трьохразове харчування для груп загального розвитку. Приймаються діти віком від 3 років.

Read More